Готовые работы
Поиск:
 
Тип
Год написания:
ok Очистить фильтр
Тема работы: Цена: Стр.:
Соціологія молоді як спеціальна галузь соціологічного знання (Соціологія / курсова | 2015) 50 грн 29
"Виклики соціальних проблем корупції в сучасній Україні" (Соціологія / інше | 2014) 50 грн 8
1. Механізм соціалізації особистості 2. Особливості виховання особистості у контексті її соціалізації 3. Визначити та описати особливості соціалізації чоловіків та жінок (Соціологія / контрольна | 2009) 20,00 грн 20
1. Охарактеризуйте протосоціологічні погляди епохи Просвітництва. 2. Дайте визначення поняттям “соціальні статуси” та “соціальні ролі” особистості 3. Проаналізуйте функції релігії (Соціологія / контрольна | 2016) 40 грн 21
1. Розкрийте соціальні погляди та соціальну орієнтацію гуманістів епохи Відродження 2. Охарактеризуйте зміст економічної соціології, визначте її об’єкт та предметну сферу (Соціологія / контрольна | 2009) 40 грн 26
1. Визначення предмету соціальної психології 2. Опит. Анкетування. Дослідження (Соціологія / контрольна | 2009) 24 грн 24
1. Задачі соціальної психології на сучасному етапі суспільного розвитку 2. Методика, техніка, процедура проведення соціологічного дослідження (Соціологія / контрольна | 2009) 27 грн 27
1. Массовая психология 2. Вербальное и невербальное общение (Соціологія / контрольна | 2009) 20 грн 18
1. Обґрунтуйте теорію систем як методологію соціальних служб 2. У чому полягає сутність і суперечливий характер концепції соціальної справедливості 3. Наведіть класифікацію видів та методів оцінки ефективності (Соціологія / контрольна | 2009) 20 грн 10
1. Основні умови соціалізації особистості 2. Джерела та форми виявлення активності особистості у зв’язку із соціумом 3. Визначити та охарактеризувати основні особливості соціалізації особистості у зрілому віці (Соціологія / контрольна | 2009) 20 грн 17
1. Основні умови соціалізації особистості 2. Джерела та форми виявлення активності особистості у зв’язку із соціумом 3. Визначити та охарактеризувати основні особливості соціалізації особистості у зрілому віці (Соціологія / контрольна | 2009) 20 грн 19
1. Особливості соціалізації особистості, яка мешкає у багатонаціональній державі 2. Визначити та охарактеризувати основні особливості соціалізації особистості у період від народження до 2-х років (Соціологія / контрольна | 2009) 20 грн 16
1. Охарактеризуйте органічну школу в соціології (Г. Спенсер, П. Ліліенфельд, А. Стронін, А.Шеффле, А. Фулье) 2. Дайте оцінку анкетуванню та інтерв’юванню. Переваги та недоліки цих методів збирання соціологічної інформації 3. Назвіть функції соціальних інс (Соціологія / контрольна | 2009) 25 грн 24
1. Поняття «соціалізація». Виникнення та розвиток наукових поглядів на сутність та функції соціалізації особистості 2. Соціальна робота як засіб реалізації процесу соціалізації особистості 3. Визначити та описати основні засоби соціалізації особистості, (Соціологія / контрольна | 2009) 20 грн 19
1. Протосоціологічні вчення від стародавніх часів до початку 19 ст. 2. Назвіть причини девіації згідно з поглядами Е. Дюркгейма 3. На думку якого мислителя в державі всі громадяни мають займатися тільки своєю справою і не втручатися в чужі (Соціологія / контрольна | 2009) 20 грн 20
1. Психологічні особливості груп в соціальній психології 2. Методологія та методи конкретного соціального дослідження в сфері соціальної роботи (Соціологія / контрольна | 2009) 3469 грн 20
1. Соціально-політичне конструювання майбутнього з огляду на соціологічні погляди О.А. Донченко 2. Колективне психічне у соціальному повсякденні 3. Психосоціальний невроз „пуер етернус” (Соціологія / контрольна | 2009) 20 грн 20
1.Переміщення як соціальні процеси. Види переміщень. (Соціологія / контрольна | 2011) 50 грн 37
Cпоживацька поведінка сучасної студентської молоді:соціологічний аспект аналізу (Соціологія / дипломна | 2014) 1200 грн 80
Бунтарство (Соціологія / реферат | 2015) 30 грн 16
Назад к списку дисциплин
1 2 3 4 5 ...