Готовые работы
Поиск:
 
Тип
Год написания:
ok Очистить фильтр
Тема работы: Цена: Стр.:
1. Розкрийте значення буржуазних революцій XVI-XVIII ст. для становлення індустріального суспільства. Чи є справедливою думка, що Велика Французька революція знаменувала собою завершення феодалізму в країнах Західної Європи? Аргументуйте Вашу відповідь 2 (Економічна історія / контрольна | 2009) 30 грн 19
1. Якими чинниками обумовлена еволюція феодального маєтку протягом ХІ-XV ст..? Визначте її причини та наслідки. Розкрийте зміни у сеньйоріально-селянських відносинах протягом цього періоду 2. Дайте порівняльну характеристику господарству старшини, козак (Економічна історія / контрольна | 2009) 30 грн 21
А. Сміт як фундатор економічної науки. (Економічна історія / реферат | 2012) 25 грн 26
Види економічних систем (Економічна історія / реферат | 2013) 50 грн 24
Господарська система Західної Європи в ХІ – XV ст (Економічна історія / реферат | 2012) 30 грн 10
Економіка України у роки ВВвійни (Економічна історія / контрольна | 2007) 20 грн грн 19
Економічна історія (Економічна історія / контрольна | 2011) 15 грн 28
Економічна історія питання до заліку (Економічна історія / інше | 2009) 60 грн 52
Економічна історія та Історія економічних вчень (Економічна історія / контрольна | 2015) 20 грн 17
Економічна історія та історія економічних учень (Економічна історія / контрольна | 2011) 50 грн 38
ЕКОНОМІЧНІ НАСЛІДКИ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ ВІЙНИ ПІД ПРОВОДОМ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО (Економічна історія / реферат | 2014) 80 грн 28
Завдання 1. Розкрийте зміст поняття “неолітична революція”, визначте фактори, що зумовили даний процес. Чи можна стверджувати, що трипільська культура належить до даного періоду? Свою відповідь аргументуйте. Завдання 2. За допомогою конкретних іст (Економічна історія / контрольна | 2009) 30 грн 26
Завдання 1. Охарактеризуйте причини, зміст та наслідки піднесення західноєвропейських міст у добу класичного середньовіччя. Назвіть найбільші економічні центри середньовічної Європи, визначте фактори, що сприяли їх господарському піднесенню. Завдання 2. (Економічна історія / контрольна | 2009) 30 грн 20
Завдання 1. Складіть порівняльну таблицю процесів становлення феодального господарства у Франції, Англії та Німеччині, виділіть спільні риси та особливості. Якими факторами, на Вашу думку, можна пояснити існуючі розбіжності? Завдання 2. Простежте процес (Економічна історія / контрольна | 2009) 30 грн 19
Історія економіки та економічної думки (Економічна історія / контрольна | 2010) Ціна договірна грн 35
Історія обліку і аудиту ХНУ ДФН (Економічна історія / контрольна | 2014) 40 грн 12
Контрольна робота з дисципліни "Економічна історія" (Варіант 4) (Економічна історія / контрольна | 2015) 50 грн 31
Критичний аналіз літературних джерел з обліку розрахунків з підзвітними особами (Економічна історія / інше | 2010) 50 грн 5
Причини кризи кейнсіанства та їх тлумачення неоконсерваторами. (Економічна історія / реферат | 2015) 25 грн 11
Процес первісного нагромадження капіталу в Європі (Економічна історія / реферат | 2017) 100 грн 15
Назад к списку дисциплин
1 2