Готові роботи

“Оцінка прибутковості підприємства”

Предмет Економіка підприємства
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2006
Кількість сторінок 122
Зміст Вступ Розділ і Теоретичні основи формування прибутку підприємства та збільшення його прибутковості 1.1. Сутність прибутку та його роль у діяльності підприємства 1.2. Чинники впливу на фінансове становище та прибутковість підприємства 1.3. Методика факторного аналізу формування прибутку підприємства 1.4. Методика аналізу собівартості продукції і шляхів її зниження 1.4.1. Техніко-економічні фактори зниження собівартості 1.4.2. Аналіз витрат на оплату праці 1.4.3. Резерви зниження комплексних витрат 1.5. Підвищення конкурентноздатності продукції та прибутковості підприємства за рахунок ефективного управління виробничими витратами Розділ Аналіз і оцінка фінансово-господарського стану зат "юрія" 2.1 Організаційно-економічна характеристика ЗАТ "Юрія" 2.2 Загальна характеристика виробничо-господарської діяльності ЗАТ "Юрія" та зведений аналіз основних показників його функціонування 2.3. Особливості функціонування підприємства на ринку молочної продукції 2.4 Аналіз конкурентного середовища підприємства Розділ 3. Впровадження стратегії підвищення конкурентоспроможності продукції зат "юрія" 3.1 Оптимізація цінової політики, пропозиції щодо асортименту продукції 3.2. Система стимулювання збуту продукції ЗАТ "Юрія" 3.3 Рекламна стратегія для нових нидів продукції Висновки Література У дипломній роботі проведено аналіз основних показників функціонування підприємства і зроблено оцінку фінансового стану ЗАТ „Юрія". На основі аналізу зовнішнього середовища, в якому перебувають виробники та споживачі даних товарів встановлено, що зовнішнє середовище перебуває на стадії кризи, яка скорочується. Проведено оцінку привабливості молочної галузі, аналіз конкурентного середовища підприємства. Розроблено рекламну стратегію просування окремих видів продукції на ринок; проведено маркетингові дослідження, здійснено оцінку якості комунікаційної програми відділу маркетингу ЗАТ „Юрія"; розглянуто рекламу, як засіб просування товару на ринку; запропоновано створення телевізійного рекламного ролика. На ринку продовольчих ресурсів молоко і молокопродукти займають значне місце. Річна норма їх споживання на людину в рік складає 350 кг в перерахунку на молоко. Незбирана молочна продукція на українському ринку представлена широким асортиментом видів та торгівельних марок. Як свідчить аналіз конкурентного середовища незбираної молочної продукції крім класичних видів: молоко пряжене, кефір, ацидофілін, ряжанка, сметана, сир, масло, сир плавлений, на даний момент значно виріс асортимент йогуртів, сиркові десерти, сирки глазуровані, сирки дитячі з. фруктовими домішками, коктейлі, „Біо" продукція. В залежності від фірми виробника продукція має притаманні йому смакові та якісні властивості. Аналіз конкурентів свідчить про наявність на українському ринку молочної продукції операторів зі значними фінансовими можливостями. В більшості випадків це іноземні компанії, які вкладають значні ресурси для виходу та закріплення на українському ринку молочної продукції свого бренду. Враховуючи таку ситуацію ЗАТ „Юрія" пропонується приділити значну увагу діяльності маркетингової служби. Для покращення роботи служби маркетингу необхідно здійснювати аналіз ринку, основних конкурентів, смаки і уподобання споживачів, визначати конкурентоспроможність продукції. Важливим кроком в роботі служби маркетингу є визначення зміни попиту при збільшенні або зменшенні ціни. Для цього в даній дипломній роботі пропонується використати лінію попиту. На всю незбирану продукцію попит є еластичним. Це означає, що зниження ціни приведе до збільшення обсягу попиту та виручки від реалізації. При зміні ціни на продукцію врахувалося положення відносно конкурентів щодо ціни, асортименту, якості, упаковки, сервісу обслуговування. Впровадження пропозицій забезпечує отримання прибутку на суму 406,8 тис.грн. Це на 30,85 % або на 125,51 тис.грн. більше до впровадження пропонованих заходів. При зниженні ціни на молоко та збільшенні обсягу випуску вдалося збільшити прибуток на суму 2,98 тис.грн. (або 5,96 %), прибуток на кефір зріс на 0,13 тис.грн. (0,68%), прибуток на сирки глазуровані зріс на 2,83 тис.грн. (або 4,24%). Найбільше прибуток був отриманий при зниженні ціни та збільшенні обсягу випуску масла, він склав 271,02 тис.грн., що на 20% більше до впровадження пропозицій. Таблиця. Економічний ефект від впровадження пропозицій Вид діяльності Прибуток до впровадження пропозиції тис. грн. Прибуток після впровадження пропозиції тис. грн. Економічний ефект від впровадження пропозиції тис. грн. % Випуск продукції всього З них: 281,29 406,8 125,51 30,88 Зниження ціни на молоко 2,98 5,96 Виробництво кефіру 0,13 0,68 Сирки глазуровані 2,83 4,24% Збільшення обсягу випуску масла 271,02 20% Стан окремих товарних груп незбираної молочної продукції ЗАТ „Юрія" по відношенню до основних конкурентів представлений у вигляді матриці показало, що можна розширювати асортимент для підтримання позицій даних видів товару на ринку молочної продукції по таким групам товарів як; йогурти, молоко, кефір, ряжанка. Для створення нового асортименту продукції використання нових технологій неможливо, бо наявності вільних грошових ресурсів немає, а залучення інвестицій або взяття кредиту в банку є неможливим як показав фінансовий аналіз діяльності ЗАТ „Юрія”. Тому в асортимент пропонується ввести продукцію, яка вироблялася раніше і була прибутковою. Ціни на такі товари визначалися, враховуючи аналіз ціни відносно конкурентів та собівартість продукції. Розширення асортименту дало змогу отримати додаткову виручку від реалізації, яка склала 2295,35 тис.грн., а прибуток склав 23,03 тис.грн. Для успішної діяльності маркетингової служби пропонується звернути увагу і на збутову діяльність. Головними завданнями якої є; стимулювання продавців та стимулювання покупця. Для досягнення цього завдання потрібно змінити організацію служби маркетингу та надати знижки покупцю. Найважливішим елементом і діяльності маркетингової служби є також і реклама, загальна сума витрат якої складе 1878 грн. Якщо служба маркетингу ЗАТ „Юрія" буде здійснювати ретельний аналіз ринку, миттєво реагуючи на зміни в ціні, асортименті, якості продукції конкурентів і використовувати лінію попиту для визначення додаткового обсягу попиту при зниженні ціни, це дозволить забезпечити високу конкурентоспроможність продукції, повернути втрачену довіру споживачів і мати високу прибутки. Вивчивши ринок, провівши аналіз показників можна зробити висновок, що попит еластичний, тобто при зменшенні ціни до певного рівня -збільшується обсяг реалізованої продукції, а відповідно і прибутки. За рахунок резервів потужностей підприємства проводимо цінову політику. В результаті запроваджених пропозицій отримано додатковий прибуток на суму 151,54тис.грн. Перелік графічного матеріалу Рис 1.1. Інтегрована модель чинників ефективності виробництва Рис. 1.5. Двох факторна модель рентабельності активів (крива трансформації) Таблиця 2.1 Основні показники господарської діяльності ЗАТ „Юрія" у 2004-2005 роках Таблиця 2.2. Аналіз операційних витрат ЗАТ „Юрія” за 2004-2005 роки Таблиця 2.2.1 Баланс ЗАТ „Юрія" за 2004 - 2005 роки Таблиця 2.2.2. Звіт про фінансові результати за 2005 рік Таблиця 2.2.3. Обсяги продукції в натуральному і грошовому виразі за 2005 рік Таблиця 2.2.4. Порівняльний аналітичний баланс 2005 року Таблиця 2.2.5. Горизонтальний аналіз балансу ЗАТ „Юрія” Таблиця 2.2.6 - Оцінка рентабельності основних видів продукції за 2005р. Таблиця 2.2.7. Оцінка економічних показників роботи підприємства за 2004-2005 р.р. Таблиця 2.2.8. Аналіз ліквідності балансу за 2004 р. Таблиця 2.2.9 Аналіз ліквідності за 2005 рік Таблиця 2.2.10. Коефіцієнти ліквідності, розраховані за 2004-2005 роки та 5 місяців 2006 року Таблиця 2.2.11. Розрахунок індексу ліквідності (за даними 2005 року) Таблиця 2.2.12. Аналіз типу неплатоспроможності підприємства за 2003-2004 рр. Таблиця 2.2.13. Аналіз типу платоспроможності підприємства за 2004-2005 роки Таблиця 2.2.14. Рівень і динаміка коефіцієнтів капіталізації за 2004 -2005 роки та 5 місяців 2006 року Таблиця 2.2.15. Рівень і динаміка коефіцієнтів покриття за 2004-2005 роки та 5 місяців 2006 року Таблиця 2.2.16. Аналіз типу фінансового стану підприємства за 2004 -2005 роки Таблиця 2.2.1 7- Аналіз типу фінансового стану підприємства за 2005 рік та 5 місяців 2006 року Таблиця 2.3.1 - Оцінка привабливості молочної галузі Таблиця 2.3.2. Виробництво основних видів молочної продукції, тис. т* Таблиця 2.3.3. Виробництво молока в Україні за роками, тис. т Таблиця 2.4.1. Експорт казеїну кислотного технічного (ДЕСТ 17626-81) у 2004 році Таблиця 2.4.2. Експорт казеїну кислотного технічного (ДЕСТ 17626-81) у 2005 році Рис. 2.4.1. Експорт казеїну кислотного технічного (ДЕСТ 17626-81) за 2004 рік Рис. 2.4.2. Експорт казеїну кислотного технічного (ДЕСТ 17626-81) за 2005 рік Таблиця 2.4.3. Експорт масла солодковершкового „Селянське” несолоного, жирність 72,5 %(ДЕСТ 37-91) до Росії у 2003-2004 роках Рис. 2.4.3. Експорт масла солодковершкового „Селянське” несолоного, жирність 72,5 %(ДЕСТ 37-91) до Росії у 2004-2005 роках Таблиця 2.4.4. Експорт сухого молока знежиреного, жирність 0,7 % до Росії у 2004-2005 роках Таблиця 2.4.5. Експорт морозива – фруктового льоду (ТУУ 22961668-003-97), без жиру до Молдови у 2004-2005 роках Таблиця 3.1. Виручка від реалізації Таблиця 3.2. Витрати та прибуток Рис. 3.1. Лінія попиту молока Рис. 3.2. Виручка від реалізації молока Рис. 3.3. Графік „витрати-результат” для молока Рис. 3.4. Лінія попиту кефіру Проаналізуємо виручку при зміні ціни (див. рис.3.5). Рис. 3.5. Виручка від реалізації кефіру Рис. 3.6. Графік „витрати-результат” для кефіру Рис. 3.4. Лінія попиту на масло Рис. 3.5. Виручка від реалізації масла Рис. 3.9. Графік „витрати-результат” для масла Рис. 3.10, Лінія попиту на сирки глазуровані На рис. 3.11 графік зміни ручка від реалізації продукції при зміні ціни. Рис. 3.11. Виручка від реалізації сирків глазурованих Рис. 3.12. Графік „витрати-результат” для глазурованих сирків Таблиця 3.3. Зведена таблиця фінансових результатів впровадження пропозицій Рис. 3.13. Схема дворівневого каналу розподілу продукції Рис. 3.14. Схема трирівневого каналу розподілу продукції Рис. 3.15. Схема однорівневого каналу розподілу продукції
Ціна(грн.) 75
Готові роботи продаються “як є”, без подальших доробок і виправлень автором.
Отримайте роботу одним із способів:
Купити напряму у автора.
Автору прийде ваша заявка і найближчим часом він з вами зв’яжеться. Розрахунок і передача роботи відбуваються напряму. Процес отримання займає до 2-х днів. Агентство за дії сторін не відповідає.
купити
Купити з посередництвом агентства.
В такому випадку ви відправляєте гроші в агенство, а наш менеджер відправить вам готову роботу. Посередництво агентства дає можливість отримати роботу вже сьогодні. Вартість послуги: +100 грн до ціни роботи.
купити
Замовити написання на цю тему “з нуля
В такому випадку наші автори виконають роботу по вашому плану і за вимогами вашого ВУЗу. Всі подальші доробки і виправлення будуть безкоштовні. Вартість написання нової роботи вам повідомить менеджер після заповнення заявки.
Замовити “з нуля”

Замовлення

Замовлення