Готові роботи
Економічна теорія
Поиск:
 
Тип
Рік написання:
okОчистити фiльтр

Готові роботи з дисципліни “Економічна теорія”

Назва:Ціна:Стор.:
1. Зображення попиту: графічне, табличне та аналітичне. Цінові та нецінові детермінанти попиту. 2. Поняття лінії бюджету, її побудова. 3. Задача: Визначте коефіцієнт прямої еластичності попиту по ціні, якщо відомо, що при ціні 5 гр.од. обсяг попиту на(Економічна теорія / контрольна | 2010)20 грн10
Відповіді на екзаменаційні питання основи економічної теорії(Економічна теорія / інше | 2013)200 грн167
Економічні потреби та інтереси — головна рушійна сила соціально - економічного прогресу.(Економічна теорія / курсова | 2008)70 грн37
'Жан Тіроль - нобелівський лауреат'(Економічна теорія / інше | 2016)60 грн7
. Основний капітал(Економічна теорія / контрольна | 2015)60 грн18
1. Еволюція відносин власності 2. Витрати і доходи підприємства. Розподіл доходів 3. Поняття світового господарства та етапи його розвитку (Економічна теорія / контрольна | 2009)23 грн23
1. Конкуренція як рушійна сила розвитку ринкової економіки. Методи і способи конкуренції 2. Безробіття - це 3. Про що йдеться в наступних твердженнях:(Економічна теорія / контрольна | 2009)30 грн26
1. Кредит, його сутність, види та форми 2. Сутність конкуренції, її позитивні та негативні сторони(Економічна теорія / контрольна | 2009)25 грн25
1. Меркантилізм та класична політична економія 2. Основні школи та напрямки в економічній теорії ХІХ ст. 3. Економічна теорія у ХХ ст.(Економічна теорія / контрольна | 2009)20 грн20
1. Проаналізуйте еволюцію грошей. Які теорії походження грошей існують в економічній науці? Яке значення має безготівковий обіг для економічних взаємовідносин на сучасному етапі розвитку господарств країн світу? 2. Назвіть основні статті бюджетних витрат(Економічна теорія / контрольна | 2009)20 грн22
1. Розвиток економічної думки в Україні, 2. Закон вартості та його функції, 3. Підприємницька діяльність:види,функції (Економічна теорія / контрольна | 2012)10 грн10
1. Рушійні сили економічної діяльності 2. Суть і особливості регулювання цін в країнах ринкової економіки 3. Зовнішні і внутрішні фактори економічного циклу(Економічна теорія / контрольна | 2009)24 грн24
1. Рушійні сили економічної діяльності 2. Суть і особливості регулювання цін в країнах ринкової економіки 3. Зовнішні і внутрішні фактори економічного циклу(Економічна теорія / контрольна | 2009)30 грн25
1. Що вивчає економічна наука? 2. Що таке робоча сила? 3. До якої форми власності віднести (і чому) 4. Що таке гроші? Функції грошей, їх характеристика 5. Що таке інфраструктура ринку? Її складові? 6. Чому люди отримують різну заробітну плату? Причини? 7(Економічна теорія / контрольна | 2009)34 грн34
6346-122 Економічна теорія(Економічна теорія / контрольна | 2018)40 грн3
id-4100-463 Економічна теорія(Економічна теорія / контрольна | 2019)25 грн2
Аграрне виробництво в економічній системі(Економічна теорія / курсова | 2012)200 грн47
Акціонерна власність(Економічна теорія / курсова | 2017)45 грн33
Акціонерна власність у сучасних умовах(Економічна теорія / курсова | 2008)50 грн30
Акціонерний капітал та його організаційні форми(Економічна теорія / курсова | 2009)35 грн38
Назад до списку дисциплін
12345 ...