Готовые работы
Поиск:
 
Тип
Год написания:
ok Очистить фильтр

Готовые роботы с дисциплины “Контролінг”

Название: Цена: Стр.:
1. Визначення структури контролінгу. Формування цільових функцій і елементів системи контролінгу 2. Місце служби контролінгу в організаційній структурі підприємства 3. Раціональна структура фінансово-економічних служб підприємства 4. Організація служ (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 12
1. Визначення форм і показників системи контролінгу 2. Механізм впровадження системи контролінгу на підприємстві (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 14
1. Використання контролінга для ефективного управління підприємством 2. Контролінг у бізнесі (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 17
1. Економічний аналіз як база прийняття управлінських рішень 2. Показники і моделі оперативного аналізу в системі контролінгу 3. Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності 4. Визначення причин і аналіз залежності (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 14
1. Закордонний досвід формування системи контролінгу 2. Контролінг в системі міжнародних норм і стандартів (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 10
1. Застосування контролінгу в сучасному бізнесі 2. Мета стратегічного котролінгу 3. Фінансовий контролінг 4. Розробка системи кількісних стандартів контролю (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 15
1. Інструменти контролінгу забезпечення матеріальними ресурсами 2. Сфери застосування різних типів бюджету (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 10
1. Контролінг у підприємствах України 2. Розвиток контролінгу в Україні (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 10
1. Контролінг як методика удосконалювання практичної діяльності підприємства 2. Основні етапи робіт з постановки системи контролінга 3. Формалізація бізнесу компанії 4. Аналіз ефективності існуючих систем, методик і процедур (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 15
1. Контролінг як управлінська концепція 2. Базові положення контролінгу, як інструменту управління 3. Основна мета контролінга (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 10
1. Концепція контролінгу 2. Місце контролінгу в організаційній структурі підприємства 3. Функції контролінгу: інформаційне забезпечення (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 13
1. Необхідність контролінгу 2. Постановка цілей у контролінгу 3. Області вирішення задач контролінгу 4. Вимоги до контролінгу (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 11
1. Передумови формування і розвиток контролінгу 2. Склад та структура служби контролінгу (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 8
1. Планування, його цілі, принципи, види та методи 2. Бюджетування як інструмент оперативного контролінгу. Поняття про бюджет. Цілі складання бюджетів 3. Система бюджетів на підприємствах, їх зміст та взаємозв'язок (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 12
1. Поняття бюджетування 2. Основні принципи бюджетування 3. Значення бюджетування для розвитку підприємства (фірми) (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 14
1. Поняття контролінга 2. Концепція контролінга 3. Організація служби контролінга на підприємстві (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 14
1. Поняття контролінга 2. Організація служби контролінга на підприємстві 3. Необхідність впровадження контролінга на вітчизняних підприємствах (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 14
1. Система служби контролінгу на підприємстві 2. Інформаційне забезпечення служби контролінгу на підприємстві 3. Система моніторингу фінансового стану підприємства (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 8
1. Стратегічний і оперативний контролінг 2. Фактори, що впливають на витрати 3. Недоліки традиційної системи обліку витрат (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 8
1. Сутність впровадження оперативного контролінгу 2. Почуття безпеки (Контролінг / контрольна | 2009) 20 грн 11
Назад к списку дисциплин
1 2 3 4 5