Готовые работы
Поиск:
 
Тип
Год написания:
ok Очистить фильтр

Готовые роботы с дисциплины “Логістика”

Тема работы: Цена: Стр.:
.Удосконалення системи логістичного обслуговування споживачів. (Логістика / дипломна | 2014) 1300 грн 95
1. Вкажіть які операції (роботи) відносяться до заготовчої логістики 17. Що таке господарські зв’язки по постачаннях продукції з погляду заготовчої і розподільної логістики? (Логістика / контрольна | 2009) 20 грн 7
1. Загальна характеристика судження 2. Формалізація судження та його значення для інтенсифікації логічного аналізу даних у справі (Логістика / контрольна | 2009) 20 грн 18
1. Поняття 2. Визначте на які групи поділяються судження за якістю зв’язку. Наведіть приклади 3. Наведіть приклади одиничних, окремих та загальних суджень 4. Розгляньте правила аналогії та наведіть приклади їх використання (Логістика / контрольна | 2009) 20 грн 13
1. У чому полягає сутність матеріально-технічного постачання та збуту? (Відповідь проілюструвати графічно) 2. Що слід купувати, наприклад, для організації виробничої справи (заповнити таблицю)? 3. Перерахуйте основні транспортні операції 4. Які матеріа (Логістика / контрольна | 2009) 20 грн 7
10. Перерахуйте основні складські операції: 16. Як визначити об’єм закупівель товарів для торгової справи, наприклад для магазина? (Приведіть конкретний числовий розрахунок.) (Логістика / контрольна | 2009) 20 грн 10
1106-306 Мета, завдання та функції логістики (Логістика / реферат | 2018) 10 грн 15
2. З перерахованого переліку (завдання1) вкажіть, які операції (роботи) відносяться до розподільної логістики. 25. Перерахуйте і охарактеризуйте послуги оптово-торгівельного підприємства, що надаються оптовим покупцям при постачанні продукції виробничо-т (Логістика / контрольна | 2009) 20 грн 7
5. У чому полягає суть матеріально-технічного постачання і збуту? (Відповідь проілюструйте графічно). 23. Охарактеризуйте вплив зовнішнього середовища на процес руху товару в заготовчій і розподільній логістиці (Відповідь представте у вигляді схеми або (Логістика / контрольна | 2009) 20 грн 7
6. Поясність зв’язок постачання і збуту: 18.Виконайте класифікацію господарських зв’язків по постачаннях (Логістика / контрольна | 2009) 20 грн 5
6. Поясність зв’язок постачання і збуту: 19. Перерахуйте логістичних посередників і проведіть їх класифікацію (Логістика / контрольна | 2009) 20 грн 10
7. Перерахуйте основні транспортні операції: 15. Які матеріальні ресурси слід купувати для матеріально-технічного забезпечення магазина по продажу. (Логістика / контрольна | 2009) 20 грн 6
7. Перерахуйте основні транспортні операції: 21. Дайте характеристику вхідного матеріального (товарного) потоку для підприємства (фірми). (Логістика / контрольна | 2009) 20 грн 6
8. У чому полягає взаємозв’язок постачання і транспорту? (Відповідь представте у вигляді схеми). 24. Як визначається оптимальний розмір партії постачання? (Побудуйте графік і виконайте розрахунок на умовно числовому прикладі). (Логістика / контрольна | 2009) 20 грн 6
8. У чому полягає взаємозв’язок постачання і транспорту? (Відповідь представте у вигляді схеми). 22. Розкрийте зміст вихідного матеріально (товарного) потоку підприємства (фірми). (Логістика / контрольна | 2009) 20 грн 6
Аналіз експортно-імпортних операцій, що здійснюються в морських портах на прикладі Херсонського морського торговельного порту (Логістика / дипломна | 2014) 500 грн 103
АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ТА ОЦІНКА ЛОГІСТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА (Логістика / бакалаврська | 2012) 300 грн 85
Аналіз логістичної системи підприємства (Логістика / курсова | 2011) 200 грн 25
Аналіз транспортних засобів для виконання вантажних перевезень автомобільним транспортом (Логістика / розрахункова робота | 2016) 20 грн 6
Ангола: транспортна інфраструктура, вантажообіг (Логістика / контрольна | 2018) 100 грн 14
Назад к списку дисциплин
1 2 3 4 5 ...