Готовые работы

КГУ, варіант №3, Управління персоналом, №2711 (ID:15729)

Раздел Менеджмент
Тип работы контрольна
Год выполнения 2007
Количество страниц 13
Содержание 1. Значення та необхідність управління кадрами на підприємстві. Кадрова політика підприємства. Цілі, задачі та етапи кадрового планування. Кадровий попит та його види 2. Кадрові витрати, їх структура, обґрунтованість, необхідність 3.Задача На початок року чисельність робітників на підприємстві становила 340 чол. Протягом року було звільнено з різних причин 28 чол., (в тому числі: за власним бажанням –18 чол., вихід на пенсію – 3 чол., виїзд на ПМЖ – до інших країн – 2 чол., за прогули – 1 чол., призвано до армії – 4 чол.)., прийнято – 20 чол. Деякі результати роботи колективу наведені в таблиці Таблиця 1 Вихідні дані Показники Період базовий звітний 1. Годинний виробіток (ум.од.) 8 8 2. Чисельність робітників (чол.) 340 ? 3. Відпрацьовано одним робітником за рік: а) днів 230 230 б) годин 1840 1840 Визначити: 1. Кількість робітників, які забезпечували роботу на підприємстві у звітному періоді. 2. Середньорічну чисельність працівників та показники інтенсивності руху персоналу на підприємстві. 3. Як змінилися річні обсяги виробництва продукції ? Література
Цена(грн.) 50

Заказ

Заказ