Готовые работы

Податковий менеджмент (ID:178540)

Раздел Податки, податкова система
Тип работы контрольна
Год выполнения 2016
Количество страниц 18
Содержание 1. Державна податкова служба України, її структура, статус, підпорядкування 2. Податковий контроль за сплатою фіксованого сільськогосподарського податку. Задача Підприємство у звітному кварталі поточного року отримало виручку від реалізації продукції на суму 180 тис. грн. з ПДВ, безповоротну фінансову допомогу на суму 60 тис. грн., позареалізаційних доходів на суму 15 тис. грн. В цей же період підприємство понесло матеріальних витрат на суму 116 тис. грн. з ПДВ, які повністю використані у виробництві, витрат на оплату праці з нарахованим єдиним соціальним внеском на суму 90 тис. грн. Підприємство придбало приміщення, балансова вартість якого на початок введення в експлуатацію – 260 тис. грн. Термін експлуатації приміщення – 22 роки. Ліквідаційна вартість приміщення – 3300 грн., метод нарахування амортизації – прямолінійний. Визначити податок на прибуток за звітний квартал Список використаних джерел
Цена(грн.) 40

Заказ

Заказ