Готові роботи
Організація роботи з філологічно обдарованими дітьми

Організація роботи з філологічно обдарованими дітьми (ID:128030)

ПредметФілологія
Тип роботи курсова
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 51
Зміст ВСТУП Розділ I.Психологічні особливості обдарованих дітей 1.1.Загальна діагностика обдарованості…………………. 1.2. Способи розпізнавання наділеної лінгвістичним даром дитини………………………… Розділ II. Методи та прийоми роботи з філологічно обдарованими дітьми…………………………………...... ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 500 грн
Зразок роботи:
Актуальність дослідження. Обдарованість дитини як психологічна та розумова особливість здавна привертала увагу багатьох дослідників як у галузі психології, так і у галузі педагогіки. На сьогодні дана проблема не втратила своєї актуальності. Вчені до сьогодні ведуть дискусію щодо визначення обдарованості, його ознак і особливостей. У сучасній літературі з’являється все більше статей, публікацій, що так чи інакше стосуються цієї теми. Зокрема проблему обдарованості досліджують такі зарубіжні вчені, як: А.Біне, Е. де Боно, Дж.Галлагер, Д.Гілфорд, С.Майлз, Т.Симон («Теория и практика лично ориентированной психологи»), К.Тейлор, Л.Термен («Социально-педагогическая поддержка одаренных детей»), П.Торренс, Уарте Х. («Исследование способностей к наукам») та інші. А серед вітчизняних Ю.З.Гільбух («Темперамент і пізнавальні здібності школяра»), Е.А.Голубєва, В.М. Дружинін ( «Эксперементальное исследование формирующего действия микросреды на креативность»), Матюшкин А.М. («Одаренные и талантливые дети») О.В.Запорожець, А.Г.Ковальов, Г.С.Костюк. На лінгвістичному рівні проблема філологічної обдарованості дитини є мало дослідженою. Так, найбільше увагу науковців привертали особливості розвитку дитини з творчим обдаруванням. Серед досліджень відомі такі праці: Андреев В. «Диалектика воспитания творческой личности», Барко В.І. «Як визначити творчі здібності дитини?», Момот Л. Л. «До проблеми формування творчих здібностей у процесі навчання», Рибалка В.В. «Психологія розвитку творчої особистості» та інші. Проблема організації роботи з обдарованою особистістю залишилася недостатньо висвітленою, тому її вивчення є актуальним на сьогодні. Предметом пропонованої роботи стало дослідження особливостей роботи з обдарованими дітьми. Об’єктом курсової є лінгвістичне обдарування як психологічна і розумова особливість. Мета роботи полягає у вивченні психологічних особливостей та розумових можливостей обдарованих дітей; дослідженні особливостей організації роботи з талановитими дітьми на уроках української мови. Досягнення зазначеної мети передбачає виконання таких завдань: • охарактеризувати сучасний стан досліджень даної теми; • описати психологічні особливості обдарованої дитини; • визначити розумові можливості талановитих дітей, їх розвиток; • дізнатися про особливості методики «розпізнавання» наділених даром дітей; • висвітлити принципи роботи з юними обдаруваннями; • дослідити основні методи, прийоми і принципи роботи на уроках з філологічно обдарованими дітьми; • запропонувати власні фрагменти уроків, на яких би активізувалася робота обдарованих дітей.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет