Готові роботи
Релевантні характеристики адекватного комп’ютерного перекладу (на матеріалі науково– технічного тексту)

Релевантні характеристики адекватного комп’ютерного перекладу (на матеріалі науково– технічного тексту) (ID:34063)

РозділПереклад
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 87
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМ МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ 1.1. Історія виникнення та розвитку машинного перекладу 1.2. Принципи класифікації систем машинного перекладу 1.3. Підходи до реалізації машинного перекладу 1.4. Жанрово-стилістичні особливості текстів науково-технічного стилю в перекладацькому аспекті 1.5. Проблема адекватності перекладу РОЗДІЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКИ АДЕКВАТНОГО МАШИННОГО ПЕРЕКЛАДУ. ОЦІНКА ПОРУШЕНЬ АДЕКВАТНОСТІ В ПЕРЕКЛАДІ ТЕКСТІВ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СТИЛЮ 2.1. Номенклатура перекладацьких помилок 2.2. Недоліки перекладу науково-технічного тексту з використанням системи машинного перекладу Pragma 6 та Google Translate . Систематизація типових помилок трансферних та статистичних систем автоматизованого перекладу 2.2.1. Лексичні проблеми перекладу технічного тексту за допомогою трансферної системи машинного перекладу Pragma 6 2.2.2. Граматичні проблеми перекладу технічного тексту за допомогою трансферної системи машинного перекладу Pragma 6 2.2.3. Стилістичні проблеми перекладу технічного тексту за допомогою трансферної системи машинного перекладу Pragma 6 2.3. Недоліки перекладу науково-технічного тексту з використанням статистичної системи машинного перекладу Google Translate та систематизація типових помилок статистичних систем автоматизованого переклад 2.3.1. Лексичні проблеми перекладу технічного тексту за допомогою статистичної системи машинного перекладу Google Translate 2.3.2. Граматичні проблеми перекладу технічного тексту за допомогою статистичної системи машинного перекладу Google Translate 2.3.3. Стилістичні проблеми перекладу технічного тексту за допомогою статистичної системи машинного перекладу Google Translate 2.4. Адекватність варіантів перекладу науково-технічного тексту з використанням статистичної системи машинного перекладу Google Translate та трансферної системи Pragma 6 ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 300
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення