Готові роботи

Державний фінансовий контроль (ID:232403)

ПредметДержавний фінансовий контроль
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 19
Зміст Методика формування проміжної і підсумкової контрольної інформації за результатами контрольно-ревізійної роботи ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 1) узагальнення чинних нормативно-правових актів з регулювання питань організації контрольно-ревізійного процесу. Загальна характеристика нормативно – правових актів з регулювання питань організації контрольно – ревізійного процесу в Україні і контролю фінансових результатів 2) систематизацію методів контролю і ревізії конкретного об’єкту з виокремленням переваг, обмежень / недоліків та сфери застосування кожного з методів. Порівняльна характеристика методів контролю і ревізії грошових коштів 3) обґрунтування джерел фактографічної інформації конкретного об’єкту контролю з урахуванням потреб контролера. Джерела фактографічної інформації для проведення контролю розрахунків з постачальниками 4) обґрунтування практичної ситуації. Обґрунтувати об’єкт контролю, джерела фактографічної інформації та методи контролю на підставі непов’язаних між собою отриманих тверджень за результатами проведення контрольно-ревізійних робіт. 1. Акціонерне товариство виконує умови урядового контракту 2. Розрахована сума амортизації нематеріальних активів не відповідає зазначеній в облікових регістрах 3. Встановлено невідповідність даних щодо залишку вартості незавершеного виробництва, що міститься в Головній книзі і первинних документах Список використаних джерел
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет