Готові роботи

Державний фінансовий контроль (ID:233117)

ПредметДержавний фінансовий контроль
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 2
Зміст Завдання 1 Списані з балансу два холодильники, первинною вартістю 13 500 грн. кожен, унаслідок передчасного зносу. По одному холодильнику амортизаційні відрахування склали 11 800 грн., а по другому - 12 000 грн. У акті на ліквідацію холодильників вказані причини неповної амортизації - невчасне проведення ремонтів через відсутність запасних частин. Акт затверджений керівником. За демонтаж холодильників нарахована заробітна платня робітникам у розмірі 175 грн. Оприбутковано металобрухту на суму 40 грн. і запасних частин на суму 95 грн. Результат в сумі 3065 грн. списано на рахунок 87-1 "Приріст вартості майна по переоцінці". Треба: Отримати достатні докази про достовірність відображення операцій с основними засобами. Встановити реальність статей балансу і показників звітності, що відображають основні засоби. Одержати документальне підтвердження обґрунтованості даних про наявність і рух основних засобів, правильності визначення амортизації, доцільності результатів реалізації і вибуття основних засобів. Завдання 2. Операції за лютий місяць минулого року Показники за плановими цінами за фактичною собівартістю Залишок готової продукції на 1.02.201Х 20000 14600 Надійшло з виробництва 180000 175400 По результатах проведеного розрахунку виявлено помилки при визначені фактичної собівартості відвантаженої продукції (вона занижена на 2000 грн. (114000-112000), що в свою чергу вплинуло на величину залишку готової продукції на складі станом на 1 березня 201Х р. Коригування записів по синтетичних рахунках 26 “Готова продукція” та 90 “Собівартість реалізації” з метою правильного визначення фінансових результатів діяльності підприємства не проведено. Треба: Провести коригування записів по синтетичних рахунках 26 “Готова продукція” та 90 “Собівартість реалізації” з метою правильного визначення фінансових результатів діяльності підприємства та перевірити правильність розрахунку фактичної виробничої собівартості реалізованої продукції і відобразити її на рахунках бухгалтерського обліку.
Ціна(грн.) 30

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет