Готові роботи
Ринок іпотеки України та його регулювання

Ринок іпотеки України та його регулювання (ID:158234)

ПредметРинок фінансових послуг
Тип роботи реферат
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 23
Зміст Вступ 1. Тенденції розвитку ринку іпотеки в Україні 2. Роль держави у процесах становлення та розвитку ринку іпотеки в Україні Висновки Список використаної літератури Додатки
Ціна(грн.) 25
Зразок роботи:
Вступ Становлення іпотечного ринку в Україні є однією з найбільш важливих проблем, що потребують невідкладного розв’язання. Україна відстає від країн Східної і Центральної Європи у сфері іпотечного кредитування, що негативно позначається на темпах її розвитку, розв’язанні соціально-економічних проблем. Відродження інституту іпотеки, створення іпотечного ринку житла в країні є об’єктивною необхідністю, що пов’язано з потребами запровадження механізмів кредитування будівництва житла замість його бюджетного фінансування. Іпотечний ринок житла має створити мультиплікативний ефект прискореного розвитку багатьох галузей економіки, внутрішнього ринку, підвищення платоспроможного попиту населення і сталого зростання ВВП країни. Іпотечний ринок житла виник у зарубіжних країнах останніми десятиріччями і є розвиненою формою організації відносин іпотеки. Наявність іпотечного ринку в сучасній економіці – закономірне явище. Головні напрямки розвитку іпотечних відносин та іпотечного ринку проаналізовано є наукових працях відомих зарубіжних учених: Д. Кідуелла, Р. Петерсона, Д. Блекуелла, С. Роуза, Д. Ван-Хуза, Ф. Фабоцці. Дослідженню іпотечного ринку присвячені праці українських учених-економістів В. Базилевича, Н. Погорєльцевої (економічна природа іпотечного ринку), В. Кравченка, К. Паливоди (іпотечний ринок житла), С. Кручка (історичні тенденції розвитку іпотечних відносин) та інших. Дослідження ролі держави у процесах становлення та розвитку ринку іпотеки в Україні є надзвичайно актуальним, що і зумовило вибір теми дослідження.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет