Готові роботи

Аукціонна торгівля (ID:176849)

ПредметРинок фінансових послуг
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 26
Зміст ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННОЇ ТОРГІВЛІ РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ АУКЦІОННОЇ ТОРГІВЛІ РОЗДІЛ 3. РОЛЬ ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОНІВ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОЇ ТОРГІВЛІ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 130
Зразок роботи:
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОВЕДЕННЯ АУКЦІОННОЇ ТОРГІВЛІ Дослідження сутності торгівлі аукціонного типу варто розпочати з визначення та аналізу низки основних понять, що пов’язані з торгами аукціонного типу, до слід віднести: «об’єкт торгів», «продавець», «учасники аукціону», «правила аукціонної торгівлі», «аукціон», «переможець аукціонних торгів», «ціна реалізації» та безпосередньо «реалізація об’єкту торгів». При цьому, існує специфічна термінологія, яка властива лише аукціонним торгам і з якою є змога ознайомитися в різних джерелах. Рис. 1.1 – Понятійний апарат торгівлі аукціонного типуАналіз особливостей аукціону варто розпочати з поняття об’єкт торгів. Об’єкт торгів – являє собою будь-який об’єкт матеріального або нематеріального характеру, який носій пропозиції має намір реалізувати шляхом його продажу на аукціонних торгах. Таким чином, у науковій літературі до об’єкту торгів відносять не тільки власне товари, а й роботи, послуги, активи, цінні папери, права власності, права на видобуток корисних копалин, авторські права, ліцензії, контракти на постачання та виконання робіт і т.д. Важливість характеристик об’єкту торгів для успіху аукціону важко переоцінити. Об’єкт торгів не тільки впливає на вибір конкретного механізму реалізації товару, а й на ступінь конкуренції серед покупців за право придбати його. Деякі механізми реалізації, які, виходячи з характеристик об’єкту торгів, сторонніми спостерігачами не вважаються аукціонами (наприклад, тендери на виконання будівельно-конструкторських робіт), насправді, з економічної точки зору, нічим від звичайних аукціонів не відрізняються. РОЗДІЛ 2. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОЇ АУКЦІОННОЇ ТОРГІВЛІ В умовах глобалізації світових економічних процесів відбувається розширення торговельних зв’язків між різними країнами з використанням інструменту міжнародного аукціону, який дає можливість будь-якій країні отримати роль продавця або ж покупця певного товару. Основною ідеєю проведення аукціонів є продаж товару без використання фіксованих цін. Тому аукціонна торгівля як різновид ринкової торгівлі є інструментом, що дає можливість продавцю товару, який прагне одержати максимальний прибуток, вдало для себе використати конкуренцію між декількома покупцями, що претендують на купівлю конкретного товару. В наш час центрами міжнародної аукціонної торгівлі все більше стають країни третього світу, багаті на природні ресурси, які уречевлюються у виробленні та подальшому продажі конкретних товарів. Втім роль всесвітньо відомих аукціонних середовищ Західної Європи та Північної Америки не нівелюється, а скоріше профорієнтується на більш вигідні аукціонні торги. Міжнародний аукціон – це спеціально організовані, періодично діючі в певних місцях ринки, на яких шляхом публічних торгів у завчасно обумовлені терміни та в спеціально визначеному місці проводиться продаж раніше оглянутих товарів, які переходять у власність покупця, який запропонував найвищу (в окремих випадках достатню для продавця) ціну [4, c. 207]. Саме аукціонна торгівля стала початком до поглиблення торговельних зв’язків та процесів не лише всередині країни, а й на міжнародній арені. Історично перші відомості про проведення аукціонів у сучасному розумінні датуються ще XVIII – XIX ст. у Великобританії, що безпосередньо пов’язано із географічними відкриттями американського континенту та «шляху» в Індію. Інші дослідники стверджують, що прототипом для проведення аукціонів стала так би мовити технологія работоргівлі на невільничих ринках, втім з часом об’єктом торгівлі замість людини-раба поступово ставав певний товар. Це пояснює і дотепер збережену практику обов’язкового представлення лоту – частини партії товару (якщо це масовий лот), або ж одиничного товару перед покупцем, що зацікавлений у його купівлі

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет