Готові роботи
Правове регулювання ринку фінансових послуг

Правове регулювання ринку фінансових послуг (ID:55631)

ПредметРинок фінансових послуг
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 147
Зміст ЗМІСТ ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО - ПРАВОВІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 1.1. Поняття ринків фінансових послуг у юридичній науці та законодавстві України 1.2. Загальна характеристика становлення та розвитку ринків фінансових послуг в Україні 1.3. Система органів, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг в Україні, та їх повноваження у цій сфері РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКУ БАНКІВСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ 2.1. Порядок створення банків в Україні та правове регулювання їх діяльності 2.2. Ліцензійні умови провадження банківської діяльності 2.3. Правовий аналіз практики надання банківських послуг в Україні РОЗДІЛ 3. ПРАВОВИЙ РЕЖИМ ІНШИХ ВИДІВ РИНКІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОБІГ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ В УКРАЇНІ 3.1. Правові основи створення небанківських фінансових інституцій – учасників ринку фінансових послуг 3.2. Особливості правового режиму ринку страхових послуг в Україні 3.3. Напрями удосконалення законодавства України щодо діяльності небанківських фінансово-кредитних інституцій ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 500

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет