Готові роботи
Грошові надходження страховиків

Грошові надходження страховиків (ID:158218)

ПредметСтрахові послуги
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 8
Зміст Грошові надходження страховиків
Ціна(грн.) 15
Зразок роботи:
Вступ Страхування — це спосіб захисту майнових інтересів громадян та суб’єктів господарювання. Особливо зростає його роль в умовах ринкової економіки. Кожен суб’єкт господарювання має знати, як можна зменшити вплив ризику в його діяльності. В той же час, страхова діяльність є прибутковим різновидом підприємництва, а отже потребують вивчення питання формування доходів страхових компаній та їх грошових надходжень. В спеціальній літературі досліджуються особливості формування грошових надходжень страхових компаній. Цим питанням присвячені праці українських вчених: В.Бабко, В.Базилевича, І.Бланка, А.Бушанського, Н.Внукової, О.Гаманкової, Л. Горбач, О.Залетова, О.Заруби, М.Клапківа, О.Огаренко, С.Осадця, В.Фурмана, Я.Шумелди, зарубіжних вчених: І.Балабанова, З.Боді, Є.Брігхема, А.Вагнера, Т.Гварліані, Ж. Леммера, Є.Коломіна, М.Федотової, Дж. К. Ван Хорна та інших. Водночас, в Україні бракує наукових та практичних напрацювань щодо оптимізації структури грошових надходжень українських страхових компаній. Важливість вивчення вказаних вище питань визначили вибір теми дослідження, свідчать про її актуальність, теоретичну та практичну значимість. Метою дослідження є поглиблене вивчення економічної природи та особливостей формування грошових надходжень від страхової діяльності в ринкових умовах. Завданням дослідження є дослідження видів грошових надходжень страховика.

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет