Готові роботи
Використання GPS-спостережень при створенні топогрфічного плану земельної ділянки

Використання GPS-спостережень при створенні топогрфічного плану земельної ділянки (ID:195158)

РозділАвтоматизація технологічних процесів
Тип роботи звіт з практики
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 21
Зміст РОЗДІЛ 1 Основні принципи роботи супутникових радіонавігаційних систем...4 РОЗДІЛ 2 Сучасний стан орбітальних угрупувань навігаційних супутникових систем………………………………………………………………………………...6 2.1 Сучасний стан орбітальних угрупувань супутників GPS……………………..6 2.2 Сучасний стан орбітальних угрупувань супутників ГЛОНАСС……………..7 2.3 Сучасний стан орбітальних угрупувань супутників GALILEO……………....8 2.4 Сучасний стан орбітальних угрупувань супутників BEIDOU………………..9 РОЗДІЛ 3 Геодезичні системи координат, що використовуються для вирішення задач землеустрою в Україні………………………………………………………11 РОЗДІЛ 4 Використання GPS-спостережень при створенні топогрфічного плану земельної ділянки…………………………………………………………………..12 4.1 Будова і технічні характеристики GNSS-приймача Leica 1200……………..12 4.2 Опис геодезичного знімання методом «швидкої статики»………………….14 4.3 Опис геодезичного знімання методом «кінематики реального часу (RTK)»15 4.4 Опрацювання GNSS-вимірів………………………………………………….15 4.4.1 Імпорт GNSS-вимірів………………………………………………………..16 4.4.2 Опрацювання базових ліній…………………………………………………17 4.4.3 Калібрування геодезичної GNSS-мережі…………………………………..18 4.4.4 Експорт врівноважених координат та висот до САПР та ГІС.18 4.4.5 Створення топографічного плану земельної ділянки.19
Ціна(грн.) 50
Зразок роботи:
Супутникова геодезія – це розділ геодезичної науки, в якому вивчаються використання спостережень штучних і природних супутників Землі, а також планет для розв’язання наукових і технічних задач геодезії. На сьогоднішній день майже кожне підприємство, що зв’язане з геодезією, користується новітніми технологіями. Супутникова геодезія – це саме та наука, що ознайомлює нас і надає початкові навички роботи з GPS приймачами, методами роботи з ними та опрацюванням даних. Метою проведення навчальної практики із супутникової геодезії є набуття практичних навичок використання приймачів глобальних навігаційних супутникових систем та подальшого опрацювання даних спостережень на комп’ютері у спеціальних програмних продуктах при проведенні геодезичних та землевпорядних знімань. Навчальна практика із супутникової геодезії ставить за мету навчити студентів простих методів супутникової геодезії, які застосовуються при визначенні координат точок земної поверхні та пунктів геодезичних мереж. В результаті виконання навчальної практики студенти повинні знати відповідні системи земних координат і виміру часу, основні закономірності руху космічних апаратів та параметрів їх орбіт, будову та технічні характеристики приймачів, їх класифікацію, задачі, що розв’язує супутникова геодезія, суть і можливість її основних методів, а також вміти визначати координати точок земної поверхні за допомогою GPS-приймачів, проводити опрацювання даних спостережень на комп’ютерах в спеціальних програмних продуктах, виконувати перетворення координат точок різних систем координат, визначати необхідні величини при проектуванні вимірювань GPS-приймачами, створювати картографічні матеріли на основі даних GPS-вимірювань.

Замовлення

Замовлення