Готові роботи

Автоматизація процесу підготовки мазуту до спалювання наТЕС (ID:51792)

РозділАвтоматизація технологічних процесів
Тип роботи бакалаврська
Рік виконання 2012
Кількість сторінок 75
Зміст Вступ 1. Техноологічна частина 1.1. Опис технологічного процесу 1.2. Опис окремих процесів і апаратів технологічного процесу підготовки мазуту 1.2.1. Перекачувальний заглиблений насос 12НА-9х4 1.2.2. Насос першого підйому і циркуляції 5НК-5х1 1.2.3. Насос другого підйому 5Н-5х4 1.2.4. Підігрівник мазуту типу ПМ-10-120 1.2.5. Фільтр грубої і тонкої очистки 1.3. Визначення та аналіз факторів, що впливають на технологічний процес 1.4. Обґрунтування номінальних значень параметрів технологічного процесу та допустимих відхилень від цих значень 1.5. Визначення функціональних ознак систем автоматизації 2. Аналіз технологічного процесу як об’єкта регулювання 3. Технічне обґрунтування вибору функціональної схеми автоматизації 4. Обґрунтування вибору технічних засобів автоматизації 4.1. Вибір первинних вимірювальних перетворювачів та виконавчих механізмів 4.2. Вибір мікропроцесорних засобів автоматизації 4.3. Розробка програми функціонування вибраних засобів автоматизації 4.4. Розробка комутаційної схеми системи автоматизації 5. Розрахунок і моделювання системи автоматичного регулювання 5.1. Знаходження динамічної моделі об’єкта регулювання 5.1.1. Вибір структури моделі та розрахунок її параметрів 5.1.2. Перевірка адекватності динамічної моделі 5.2. Розрахунок параметрів настроювання автоматичних регуляторів 5.2.1. Вибір схеми автоматичного регулювання і вибір регулятора за законом регулювання 5.2.2. Теоретичні основи методу розрахунку параметрів настроювання регулятора 5.2.3. Знаходження оптимальних настроювальних параметрів регулятора 5.3. Дослідження перехідних процесів в САР 6. Опис схем автоматизації 7. Специфікація засобів автоматизації 8. Охорона праці 9. Економічна доцільність проектованої системи автоматизації 9.1. Розрахунок і обгрунтування витрат на здійснення захлдів з автоматизації 9.2. Розрахунок амортизаційних відрахувань 9.3. Розрахунок впливу автоматизації на техніко-економічні показники 9.4. Праця і заробітна плата 9.4.1. Розрахунок чисельності основних робітників бригади 9.4.2. Розрахунок річного фонду заробітної плати (основних робітників) 9.4.3. Розрахунок експлуатаційних витрат на автоматизацію 9.4.4. Розрахунок річного економічного ефекту і терміну окупності Висновки Список літератури Перелік графічних матеріалів: - функціональна схема автоматизації; - комутаційні схеми системи автоматизації; - програма функціонування системи автоматизації; - моделювання системи автоматичного регулювання
Ціна(грн.) 800

Замовлення

Замовлення