Готові роботи
Гельмінтози шлунково-кишкового тракту великої рогатої худоби в господарствах Котелевського району Полтавської області (епізоотологія та заходи боротьби)

Гельмінтози шлунково-кишкового тракту великої рогатої худоби в господарствах Котелевського району Полтавської області (епізоотологія та заходи боротьби) (ID:237607)

ПредметВетеринарна медицина
Тип роботи бакалаврська
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 88
Зміст ЗАВДАННЯ НА ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 4 РЕФЕРАТ 6 ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 8 1. ВСТУП 9 2. ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 11 2.1. Стронгілятози органів шлунково-кишкового тракту великої рогатої худоби 11 2.1.1. Історична довідка 12 2.1.2. Морфологія збудника 12 2.1.3. Цикл розвитку збудників стронгілятозів ШКТ 14 2.1.4. Епізоотологічні дані 14 2.1.5. Патогенез та імунітет 15 2.1.6. Клінічні ознаки 16 2.1.7. Патолого-анатомічні зміни 16 2.1.8. Діагностика стронгілятозів шлунково-кишкового тракту ВРХ 17 2.1.9. Лікування та профілактика 18 2.2. Трематодози великої рогатої худоби 21 2.2.1. Парамфістомози 21 2.2.2. Фасціольоз 21 2.3. Висновок з огляду літератури 29 3. ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 30 3.1. Матеріал і методи дослідження 30 3.2. Характеристика господарства ТОВ АФ “Маяк” Котелевського району Полтавської області 34 3.3. Результати власних досліджень 37 3.3.1. Епізоотологічні дані щодо гельмінтозів шлунково-кишкового тракту ВРХ господарств Котелевського району Полтавської області 37 3.3.2. Діагностика гельмінтозів шлунково-кишкового тракту ВРХ 45 3.3.3. Порівняльна ефективність препаратів “Альбендазол-К” та “Рафензол” за гельмінтозів шлунково-кишкового тракту ВРХ 48 3.4. Розрахунок економічної ефективності ветеринарних заходів 51 3.5. Обговорення результатів власних досліджень 54 4. ОХОРОНА ПРАЦІ 63 5. ЕКОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА 72 6. ВИСНОВКИ 76 7. ПРОПОЗИЦІЇ ВИРОБНИЦТВУ 77 8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 78 9. ДОДАТКИ 88
Ціна(грн.) 2500
Зразок роботи:
РЕФЕРАТ Дипломна робота викладена на 91 листі комп’ютерного друку, має 14 рисунків, 13 таблиць, додатки, а список літератури включає 103 джерела. Тема дипломної роботи: “Гельмінтози шлунково-кишкового тракту великої рогатої худоби у господарствах Котелевського району Полтавської області”. Метою проведеної роботи було вивчення епізоотичних особливостей гельмінтозів шлунково-кишкового тракту ВРХ у господарствах Котелевського району Полтавської області, вивчення їх сезонно-вікової динаміки та визначення терапевтичної ефективності антигельмінтиків. Епізоотологію та клінічний прояв даного захворювання вивчали на поголів’ї великої рогатої худоби одноосібних приватних господарств Котелевського району Полтавської області. Дослідженнями встановлено значне поширення гельмінтозів травного тракту ВРХ серед господарств Котелевського району Полтавської області. У ході дослідження з 80 голів великої рогатої худоби в 15 тварин було виявлено паразитування збудників парамфістоматозу, в 22 – стронгілят органів шлунково-кишкового тракту, у 10 – фасціол, в 5 – збудників дикроцеліозу. Екстенсивність трематодозної інвазії становила 37,5 %, зокрема: парамфістоматозної – 18,75 %, фасціольозної – 12,5 % та дикроцеліозної – 6,25 %. Пік стронгілятозної, фасціольозної та дикроцеліозної інвазій у великої рогатої худоби припадав на осінній період року (відповідно, ЕІ = 46,51 %, 44,96 %, 17,05 %), а при парамфістоматозі – навесні (29,73 %). Спад екстенсивності стронгілятозної, фасціольозної та дикроцеліозної інвазій спостерігали у зимовий період року (відповідно, 12,58 %, 9,27 %, та 3,31 %), парамфістоматозної – влітку (ЕІ = 15,89 %). Найбільший відсоток худоби, ураженої стронгілятами і фасціолами, реєстрували у 3–4-річних (63,79 і 56,89 % відповідно), збудниками парамфістоматозу та дикроцеліозу – у 2–3-річних тварин. За гельмінтозів шлунково-кишкового тракту ВРХ екстенсефективність на 21 день обробки препаратом “Рафензол” становить 100 %, а “Альбенлазолом-К” – 70 %. Галузь використання роботи – ветеринарна медицина. Впровадження у приватні господарства результатів досліджень дозволить успішно вести боротьбу із гельмінтозами шлунково-кишкового тракту ВРХ, зменшити збитки внаслідок паразитування гельмінтів.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет