Готові роботи

“Гепатоз ВРХ”

РозділВетеринарна медицина
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 55
Зміст Завдання на виконання дипломної роботи Реферат 4 Вступ 5 2. Огляд літератури 7 2.1. Характеристика основних чинників захворювання 7 2.2. Сучасні уявлення про механізм розвитку гепатозу 9 2.3. Методи діагностики гепатозу .13 2.4. Профілактика і терапія гепатозу в скотарстві .15 2.5. Висновок з огляду літератури .18 3. Власні дослідження .20 3.1. Матеріали та методи дослідження .20 3.2. Економічна характеристика господарства .28 3.3.Терапевтична ефективність препаратів при гепатозі ВРХ .32 3.4. Економічне обґрунтування роботи .37 3.5. Узагальнення результатів роботи .38 4. Охорона праці .40 5. Екологічна експертиза .47 6. Висновки 51 7. Пропозиції 52 Список джерел ..53 Додатки .55
Ціна(грн.) 2500
Готові роботи продаються “як є”, без подальших доробок і виправлень автором.
Отримайте роботу одним із способів:
Купити напряму у автора.
Автору прийде ваша заявка і найближчим часом він з вами зв’яжеться. Розрахунок і передача роботи відбуваються напряму. Процес отримання займає до 2-х днів. Агентство за дії сторін не відповідає.
купити
Купити з посередництвом агентства.
В такому випадку ви відправляєте гроші в агенство, а наш менеджер відправить вам готову роботу. Посередництво агентства дає можливість отримати роботу вже сьогодні. Вартість послуги: +100 грн до ціни роботи.
купити
Замовити написання на цю тему “з нуля
В такому випадку наші автори виконають роботу по вашому плану і за вимогами вашого ВУЗу. Всі подальші доробки і виправлення будуть безкоштовні. Вартість написання нової роботи вам повідомить менеджер після заповнення заявки.
Замовити “з нуля”
Зразок роботи:
Реферат Дипломна робота присвячена вивченню захворювання на гепатоз ВРХ та його профілактиці. Вона викладена на 55 сторінках комп'ютерного тексту, ілюстрована 11 таблицями, 5 рисунками та 4 додатками. Об'єктом дослідження слугувала велика рогата худоба з ознаками гепатозу. Основною метою наших досліджень було з'ясувати аспекти перебігу гепатозу при лікуванні та профілактиці різними препаратами. Дипломна робота складається з: вступу ,огляду літератури,власних досліджень: економічної характеристики господарства, терапевтичної ефективності препаратів при гепатозі великої рогатої худоби, економічного обґрунтування роботи; охорони праці та екологічної експертизи, висновків та пропозицій виробництву, списку літератури джерел, додатків. Робота виконувалась на базі ДП «ім. Декабристів» та науковій лабораторії кафедри терапії ПДАА впродовж 2009 - 2010 р. На основі експериментальних даних зроблені висновки і пропозиції для ДП «ім. Декабристів». Список використаної літератури містить 25 джерел. Результатом роботи є дослідження основних змін морфологічних та біохімічних показників крові при гепатозі великої рогатої худобита визначення терапевтичного ефекту від застосування гепавікелу.

Замовлення

Замовлення