Готові роботи
ЄУФІМБ, варіант №95, Контроль і ревізія, №1911

ЄУФІМБ, варіант №95, Контроль і ревізія, №1911 (ID:14624)

РозділАудит
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2007
Кількість сторінок 12
Зміст 1. Методика проведення ревізії розрахунків з покупцями й замовниками 2. Ревізія малоцінних і швидкозношуваних предметів Задача № 3 Скласти програму ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства (назву підприємства вибрати самостійно) за наведеною нижче формою. Ревізований період – з 1 січня минулого року по 1 січня поточною року. Термін проведення ревізії з 5 листопада по 5 грудня поточного року. Склад комісії сформувати самостійно. Задача № 20 При проведенні ревізії нематеріальних активів на підприємстві було встановлено : 1. У вересні поточного року підприємством для цілей бухгалтерського обліку придбано комп'ютерну програму ,,1С-Бухгалтерія'' за 15400 грн. (без ПДВ) і передано до бухгалтерії. Строк корисного використання встановлено – 3 роки. На підприємстві застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації. 2. До кінця року на дану програму було нараховано 1 000 грн. зносу. 3. У грудні було придбано комп'ютерну програму, до первісної вартості якої бухгалтером було включено купівельну вартість (1500 грн.), суму ПДВ (300 грн.), суму консультаційних послуг (200 грн.), суму нарахованих відсотків за користування кредитом (100 грн.), за рахунок якого була придбана комп'ютерна програма. Задача № 21 Підприємство "Януська" придбало основні засоби виробничого призначення на суму 15 000 грн. в т.ч. ПДВ. Витрати по доставці основних засобів склали 1 000 грн. (в тому числі ПДВ) доставка здійснювалась транспортом постачальника; витрати по монтажу – 800 грн. Основні засоби введені в експлуатацію і поставлені на баланс підприємства. В обліку за даними операціями були зроблені наступні записи: Зміст операції Дт Кт Сума, грн. Придбано основні засоби 15 631 15000 Нараховано суму ПДВ 644 631 3000 Списані витрати по доставці 23 631 1000 Списано суму витрат на монтаж основних засобів 23 201,661 800 Основні засоби поставлені на баланс підприємства 10 15 15000 Встановити, чи мало місце порушення і в чому воно полягає. При необхідності зробити вірні бухгалтерські записи. Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення