Готові роботи

Аудит (ID:178902)

ПредметАудит
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 24
Зміст ВСТУП 1. Методики оцінювання аудиторського ризику 2. Етапи проведення аудиту розрахунків з фондами соціального страхування 3.Концептуальні основи аудиту Тести. 27. Аудитор має право займатись викладацькою діяльністю у вищих навчальних закладах? а) Так б) Ні 57. Офіційним документом, який засвідчує право фізичної особи на здійснення аудиту підприємств і банків на території України, є: а) сертифікат аудитора; б) посвідчення аудитора; в) свідоцтво аудитора; г) ліцензія аудитора; д) дозвіл АПУ 87. Суттєвість може бути виражена через якісні і кількісні показники. а) Так б) Ні 117. Якщо властивий ризик і ризик контролю низькі, то аудитору необхідно зібрати менше доказів ніж при ситуації коли б вони були високими. а) Так б) Ні 147. Аудиторський звіт включає: а) вступну частину; б) проміжну частину; в) аналітичну частину; г) дослідну частину; д) підсумкову частину; е) в переліку немає правильної відповіді. 177. До якої з груп аудиторських послуг, що можуть надаватись в Україні, відносять послугу з проведення професійних тренінгів для практикуючих аудиторів: А) виконання завдань з надання впевненості; Б) супутні послуги, визначенні Міжнародними стандартами супутніх послуг; В) інші послуги, пов’язані з професійною діяльністю аудиторів, визначені ЗУ “Про аудиторську діяльність; Г) організаційне та методичне забезпечення аудиту; Д) не відноситься до аудиторських послуг Ситуаційне завдання Скласти програму аудиту Звіту про фінансові результати у вигляді таблиці. Таблиця Програма аудиту Звіту про фінансові результати На підприємстві ___ № з/п етапи аудиторської перевірки об’єкта (питання, що досліджуються) первинні документи і бухгалтерські регістри процедури аудиту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 60

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет