Готові роботи

Аудит (ID:178903)

ПредметАудит
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 22
Зміст ВСТУП 1.Аудиторський ризик та його складові 2. Етапи проведення аудиту фінансових результатів 3.Виконання завдань з огляду фінансової звітності. Тести 1. Термін “аудит” походить від латинського слова ”auditus”, що означає в перекладі на українську мову: а) дивитись; б) слухати; в) писати; г) шукати; д) виявляти. 2. Ведення поточних справ АПУ здійснює: а) Секретаріат АПУ; б) Спостережна рада АПУ; в) Голова АПУ; г) Робочі комісії АПУ; д) Збори АПУ 3. Вибіркові дослідження забезпечують дані для характеристики всієї сукупності на підставі принципу екстраполяції. а) Так б) Ні 4. Доказ отриманий у формі документів і письмових свідчень є менш достовірним ніж усні свідчення. а) Так б) Ні 5. Робочі документи аудитора по певному підприємству можуть вилучатись в аудиторської фірми в разі заведення на це підприємство кримінальної справи а) Так б) Ні 6. При проведенні аудиту фінансової звітності, її перевіряють на відповідність таким ознакам: А) сумісність; Б) значимість; В) обґрунтованість; Г) суттєвість; Д) релевантність. Ситуаційне завдання Скласти програму аудиту балансу (ф.1) у вигляді таблиці. Таблиця Програма аудиту балансу На підприємстві ___ № з/п етапи аудиторської перевірки об’єкта (питання, що досліджуються) первинні документи і бухгалтерські регістри процедури аудиту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 60

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет