Готові роботи

Аудит (ID:178974)

ПредметАудит
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 22
Зміст 1. Аудитор, його статус та сертифікація 2. Управління аудиторською діяльністю в Україні 3. Основні принципи аудиту. Задача 3. Визначте, який висновок може скласти аудитор у поданих нижче ситуаціях. Ситуація 1. На момент перевірки на підприємстві, що пе¬ревіряється, завершується дія довгострокових будівельних контрактів-договорів. Наслідком можуть бути збитки, фактичний розмір яких визначити неможливо, оскільки діють певні факто¬ри (підвищення продуктивності праці), що можуть значно змен¬шити їх суму. Порушень та помилок в обліку та звітності не вияв¬лено. Ситуація 2. Підприємству, яке перевіряється, пред'явлено судовий позов одним з його постачальників у зв'язку з пору¬шенням договору постачання з вимогою компенсації усіх завда¬них збитків, суму яких реально визначити на даний момент не¬можливо. Інших порушень та відхилень не встановлено. Ситуація 3. Підприємство, що перевіряється, має у своєму складі філію, яка ліквідується. Філія є юридичною особою. Ре¬зерви для покриття заборгованості філії підприємством забезпе¬чені не були, головне підприємство за результатами перевірки є неплатоспроможним. Ситуація 4. На підприємстві встановлено крадіжку грошей з каси в сумі 100 грн. Інших порушень та відхилень не встанов¬лено. Ситуація 5. На підприємстві встановлено, що витрати в сумі 251017 грн., які були здійснені в першій половині січня наступ¬ного за звітним року, відображені по дебету рахунку 23 "Основне виробництво" в грудні звітного року. Інших порушень та відхи¬лень не встановлено. Список використаних джерел
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет