Готові роботи

Аудит (ID:276535)

ПредметАудит
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2019
Кількість сторінок 22
Зміст Вступ 1. Зв’язок аудиту з економічними науками 2. Аудиторські докази і їх види 3. Регламентування порядку складання робочої і підсумкової документації Тестові завдання 10. Зовнішній аудит – це виключно аудит операцій підприємства з постачальниками, покупцями, посередниками, бюджетом і соціальними фондами. а) Так б) Ні 40. Програма аудиторської перевірки – це основа детального планування витрат часу на проведення аудиту. а) Так б) Ні 70. Ризик того, що аудитор може позитивно оцінити баланс та інші форми фінансової звітності тоді, коли вони приховують у собі істотно непевну інформацію, яка не відповідає реальності це: а) властивий ризик; б) підприємницький ризик; в) аудиторський ризик; г) ризик невиявлення помилок та перекручень; д) ризик пов’язаний із невідповідністю функціонування внутрішнього контролю. 100. Аудиторські докази – це документально підтверджена інформація, зібрана аудиторами в процесі проведення аудиторської перевірки, яка підтверджує висновки аудитора щодо будь-якого питання стосовно діяльності господарюючого суб’єкта. а) Так б) Ні 130. Робоча документація – це записи, за допомогою яких аудитор фіксує проведені процедури перевірки, тести, отриману інформацію і відповідні висновки, які здійснюються під час проведення аудиторської перевірки. а) Так б) Ні 160. Кваліфікаційний іспит на отримання сертифіката аудитора передбачає два етапи: письмового тестування та письмового розв’язування ситуаційних завдань. а) Так; б) Ні. Ситуаційне завдання Скласти програму аудиту цінних паперів у вигляді таблиці 2. № з/п етапи аудиторської перевірки об’єкта (питання, що досліджуються) первинні документи і бухгалтерські регістри процедури аудиту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 80

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет