Готові роботи

Аудит (ID:276540)

ПредметАудит
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2019
Кількість сторінок 20
Зміст Вступ 1. Функції аудиту 2. Система внутрішнього контролю і її складові 3. Ситуації в яких аудитор може відмовитись від надання аудиторського висновку Тестові завдання 9. Внутрішній аудит – це аудит, який проводиться внутрішнім підрозділом підприємства чи працівником підприємства на якого покладенні відповідні обов’язки. а) Так б) Ні 39. Наявність сертифікату серії “А” дає можливість проводити аудит банківських установ. а) Так б) Ні 69. Термін чинності сертифіката аудитора в Україні: а) 1 рік; б) 2 роки; в) 3 роки; г) 5 років; д) 7 років. 99. Ризик внутрішнього контролю залежить від аудитора. а) Так б) Ні 129. Інформація робочих документів аудитора є публічною. а) Так б) Ні 159. Датою підписання аудиторського висновку є дата, що припадає на останній день аудиторської перевірки. а) Так б) Ні Ситуаційне завдання 9. Скласти програму аудиту нематеріальних активів у вигляді таблиці 1. № з/п етапи аудиторської перевірки об’єкта (питання, що досліджуються) первинні документи і бухгалтерські регістри процедури аудиту ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
Ціна(грн.) 80

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет