Готові роботи

Аудит (ID:27967)

ПредметАудит
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2010
Кількість сторінок 36
Зміст 1) Комп’ютеризація аудиторської діяльності 2) Аудит розрахунків з вітчизняними покупцями і замовниками 3) Аудит звіту про рух грошових коштів Задача: При аудиті операцій з основними засобами аудитору було пред’явлено акт на приймання робіт по закінченому капітальному ремонту, в якому зазначено : витрати матеріалів на капітальний ремонт – 15000 грн.; заробітна плата працівників, зайнятих ремонтом – 2800 грн.; внески до фонду соціального страхування – 112 грн. Разом – 2912 грн. Бухгалтером складено таку кореспонденцію рахунків : Д15 К20 – 15000 грн Д23 К66 – 2800 грн Д23 К63 – 112 грн Скласти програму аудиторської перевірки основних засобів. Встановити, чи мало місце порушення і в чому воно полягає Надати висновки за результатами перевірки Дисципліна: « Аудит » 1) Аудиторська палата України, її функції і повноваження та інші професійні організації аудиторів 2) Перевірка наявності, правильності, повноти і своєчасності оприбуткування готової продукції та її оцінки в обліку 3) Аудит учасників фінансового ринку Задача У розрахунковому періоді при п’ятиденному робочому тижні робітник працював :  з 1 червня по 31 грудня минулого року – повний робочий день ;  з 1 січня по 31 травня поточного року – по 4 години на день За цей період його заробіток склав 200 грн. Йому належить відпустка тривалістю 24 робочих днів. Відпускні нараховано в сумі 145,6 грн Перевірити правильність здійснених розрахунків Надати консультацію клієнту щодо обчислення і відображення відпускних на рахунках бухгалтерського обліку
Ціна(грн.) 40

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет