Готові роботи

Аудит (ID:28356)

ПредметАудит
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 7
Зміст Практичне (ситуаційне) завдання контрольної роботи з аудиту полягає у перевірці господарських операцій, подачею рекомендацій аудитора щодо виправлення помилок в бухгалтерському обліку та підготовці аудиторського висновку за результатами аудиту господарських операцій базового підприємства (згідно варіанту контрольної роботи). Початковими залишками на підприємстві для всіх варіантів виступають: Залишки на початок перевіряючого періоду, грн Назва рахунка Шифр рахунка Залишок на 01 Дебет Кредит Основні засоби 10 Паливо 203 Сировина і матеріали 201 Запасні частини 207 Незавершене виробництво 23 Каса 301 Поточний рахунок 311 Розрахунки з постачальниками та підрядчиками 631 Розрахунки з підзвітними особами 372 Розрахунки з іншими дебіторами 377 Статутний капітал 40 Резервний капітал 43 Додатковий капітал 42 Короткострокові позики 60 Баланс х 31318754 Таким чином, необхідно: − відкрити рахунки і сформувати початкові залишки; − відобразити фактичні господарські операції згідно вихідних даних перевіяючого підприємства; − перевірити законність здійснених господарських операцій на підприємстві; − виявити помилки (перекручення) в бухгалтерському обліку, при необхідності здійснити коригування та виправити проводки, а також сформувати баланс на кінець періоду; − за результатами перевірки підготувати аудиторський висновок
Ціна(грн.) 10

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет