Готові роботи
1. Ціль та завдання аудиту 2. Порядок видачі умовно-позитивного аудиторського висновку 3. Аудит установчих документів

1. Ціль та завдання аудиту 2. Порядок видачі умовно-позитивного аудиторського висновку 3. Аудит установчих документів (ID:56312)

ПредметАудит
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2009
Кількість сторінок 16
Зміст ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 1. Ціль та завдання аудиту 2. Порядок видачі умовно-позитивного аудиторського висновку 3. Аудит установчих документів ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА Зміст завдань: 1. Встановити характер припущених порушень. 2. Зробити нормативно-правове обґрунтування виявлених порушень. 3. Підготувати запис для включення до аудиторського висновку за результатами перевірки. Завдання 1 Під час перевірки аудитором встановлено наступне: 1. До статутного фонду новоствореного ТОВ акціонерним товариством було перераховано внесків на суму 15 000 грн. та основних засобів на 30 600 грн. У бухгалтерському обліку АТ ці операції відображені так: Д-т 352 – К-т 311 – 15000; Д-т 352 – К-т 10 – 30600. За даними інвентарних карток сума нарахованого зносу за передані основні засоби становить 1005 грн. Витрати на їх транспортування (500 грн.) були оплачені АТ та віднесені на витрати виробництва. Завдання 2 У січні 2003р. сума нарахованих дивідендів за 2003р. становила 2100 грн., у тому числі фізичним особам – 1100 грн. Нарахування та виплата дивідендів у січні 2001р. було відображено такими записами: Д-т 44 – К-т 671 – 2100 – нараховано дивідендів; Д-т 671 – К-т 641 – 630 – утриманий податок на дивіденди (30%); Д-т 671 – К-т 641 – 165 – утриманий прибутковий податок; Д-т 311, 301 – К-т 671 – 1305 – перераховані (виплачені) дивіденди; Д-т 641 – К-т 311 – 795 – перерахований до бюджету прибутковий податок та податок на дивіденди. Список використаної літератури
Ціна(грн.) 50
Інші роботи з даної категорії:

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет