Готові роботи
Бюджетна система як складова інституційного середовища суспільства

Бюджетна система як складова інституційного середовища суспільства (ID:153590)

РозділБюджетна система
Тип роботи магістерська
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 142
Зміст Вступ……………………………………………………………………………….3 Розділ 1 Теоретично-методологічні засади функціонування бюджетної системи………………………………………………………………..6 1.1 Економічна сутність бюджетної системи як складової інституційного середовища суспільства …………………………….6 1.2 Принципи побудови бюджетної системи………………………………..20 1.3 Досвід функціонування бюджетної системи в країнах з розвинутою та трансформаційною економікою…………………….32 Висновки до розділу 1……………………………………………………………44 Розділ 2 Становлення та розвиток бюджетної системи України……………...47 2.1 Бюджетний процес в Україні ………………………………………………..47 2.2 Аналіз та оцінка показників формування дохідної та виконання видаткової частин Державного бюджету України………………...60 2.3 Аналіз та оцінка показників формування дохідної та виконання видаткової частин місцевих бюджетів…………………………………………..74 Висновки до розділу 2…………………………………………………………….88 Розділ 3 Напрями розвитку бюджетної системи України…………………… 91 3.1 Пріоритетні напрями бюджетної політики в умовах інституційних перетворень……………………………………………………….91 3.2 Напрями вдосконалення бюджетної системи України…………………….103 Висновки до розділу 3……………………………………………………………116 Висновки…………………………………………………………………………..119 Список використаної літератури………………………………………………...123 Додатки……………………………………………………………………………133
Ціна(грн.) 2000
Зразок роботи:
Бюджетне регулювання у сфері видатків бюджету завдяки використанню сукупності бюджетних інструментів впливу на процес формування та виконання бюджету дає змогу вирішувати завдання, що стоять перед країною на сучасному етапі суспільного розвитку, досягати необхідних макроекономічних пропорцій та показників економічного зростання. Підвищення конкурентоспроможності економіки країни, якості державних послуг, рівня життя населення передбачає реалізацію стратегії оптимізації обсягу видатків бюджету одночасно із посиленням їх результативності. Інноваційним механізмом управління доходами і видатками бюджету назвемо сукупність конкретних форм і методів впливу на формування доходів і використання видатків бюджету країни з метою підвищення їх ефективності та результативності на основі якісних змін у бюджетному процесі.

Замовлення

Замовлення