Готові роботи

Актуальні проблеми формування та використання коштів Державного бюджету (ID:165162)

РозділБюджетна система
Тип роботи курсова
Рік виконання 2014
Кількість сторінок 48 з додатками
Зміст ВСТУП……………………………………………………………………….…...….3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ……….……………….………5 1.1. Принципи, класифікація та джерела формування Держаного бюджету України…….…..…………………………………………………..……….….…….5 1.2. Напрями використання коштів Державного бюджету України ….………..10 РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ДИНАМІКИ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ……..…………………………………………………………....…16 2.1. Аналіз дохідної частини Державного бюджету України…………………16 2.2. Аналіз видаткової частини Державного бюджету України…….. ……....…23 РОЗДІЛ 3. Шляхи збалансування Державного бюджету України ………….….30 ВИСНОВКИ………………………………………………………………….……..38 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………..…………………...……..40 ДОДАТКИ………………………………………………….………………...……..43
Ціна(грн.) 200
Зразок роботи:
Вступ На нашу думку, актуальність обраної теми полягає в тому, що сьогодні дуже важливою є проблема побудови досконалої та ефективної системи формування дохідної та видаткової частини державного бюджету, враховуючи їх структуру, для ефективного розвитку національної економіки. Адже значне перевищення видатків над доходами призводить до економічної кризи, зростання державного боргу, дефіцитів бюджетів усіх рівнів тощо. Тому актуальним є дослідження методів, видів і джерел формування державних доходів, що слугуватиме теоретичною основою для вироблення практичних рекомендацій щодо їх збільшення та раціонального використання. У зв’язку з цим ми визначили мету нашої роботи, яка полягає у дослідження теоретичних та практичних аспектів формування та використання коштів Державного бюджету України, виявлення існуючих проблем та обґрунтування можливих шляхів їх вирішення. Досягнення зазначеної мети зумовило необхідність комплексу завдань: Висновки За результатами написання курсової роботи були зроблені наступні висновки: Державний бюджет є невід'ємним атрибутом кожної країни та важливим інструментом реалізації економічної та соціальної політики держави. Склад доходів ДБ визначається Бюджетним кодексом України та Законом України про Державний бюджет на відповідний рік і затверджується Верховною Радою України. Доходи бюджету мають тенденцію збільшуватись упродовж 3х проаналізованих років. Відповідно до Статті 9 Бюджетного кодексу України, доходи Державного бюджету поділяються на 4 основні групи: - податкові надходження; - неподаткові надходження; - доходи від операцій з капіталом; - трансферти.

Замовлення

Замовлення