Готові роботи

Бюджетна система (ID:179088)

РозділБюджетна система
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 5
Зміст Задача 1. За даними таблиці проаналізуйте структуру і динаміку доходів запропонованого бюджету. Побудуйте діаграми за отриманими результатами Зробіть належні висновки і обгрунтуйте їх. Доходи бюджету 2014 рік 2015 рік Відхилення Темп приросту, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % 1 2 3 4 5 6 7 8 Податкові надходження, в т.ч. 408,2 410,6 - Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості (податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб) 84 84,3 - Внутрішні податки на товари та послуги (ПДВ, акцизи) 79,2 69,1 - Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 24,7 24 - Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 5,6 5 - інші податки та збори 214,7 228,2 Неподаткові надходження , в т.ч. 59,3 58,7 - доходи від власності та підприємницької діяльності 31,7 33,3 - адміністративні збори та платежі 6,4 6,3 - інші неподаткові надходження 21,2 19,1 Доходи від операцій з капіталом 4,5 5,9 Трансферти 5,7 5,5 Державні цільові фонди 2,9 2,1 Всього: 480,6 482,8 Задача 2. За даними таблиці проаналізуйте структуру і динаміку видатків запропонованого бюджету. Побудуйте діаграми за отриманими результатами Зробіть належні висновки і обгрунтуйте їх. Видатки бюджету 2014 рік 2015 рік Відхилення Темп приросту, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % 1 2 3 4 5 6 7 8 Державне управління 27,2 29,3 Освіта, в т.ч. 19,3 22,7 - Дошкільні заклади освіти 7,2 - Загальноосвітні, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 12,1 12,3 Охорона здоров»я 21,2 25,4 Соціальний захист та соціальне забезпечення 78,5 89,3 Житлово-комунальне господарство 6,5 5,5 Культура і мистецтво 1,7 2,1 Будівництво 8,1 11,5 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 10,8 10,7 Інші видатки 3,7 4,3 Всього: 177 200,8 Задача 3. Розрахувати на плановій період потребу в коштах на придбання пального для автобусів, що працюють у звичайному режимі руху, виходячи з денної потреби в бензині А-76 – 0,5 тис. л, дизпаливі – 0,8 тис. л. Вартість 1 л бензину становить 17,20 грн., дизпалива — 19,40 грн. При цьому індекс зростання цін на пальне в році, що передував плановому, становив 1,08. Крім того, борг за отримане пальне в попередньому році досяг 1560 тис. грн.
Ціна(грн.) 45

Замовлення

Замовлення