Готові роботи

Бюджетна система (ID:179194)

ПредметБюджетна система
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 31
Зміст ВСТУП 1. Роль бюджету у соціально-економічному розвитку суспільства 2.Стадії бюджетного процесу на місцевому рівні Тести 3. Видатки на утримання Секретаріату Президента — це видат¬ки на виконання... а) власних повноважень місцевого самоврядування; б) делегованих повноважень; в) неделегованих повноважень. 7. До політичних факторів впливу на бюджет належать: а) величина валового внутрішнього продукту; б) розмір споживчого кошика; в) ефективність діяльності законодавчої і виконавчої влади; г) мережа лікарень; д) рівень розвитку важливих галузей науки і техніки 11. До місцевих бюджетів можна віднести... а) бюджет Сокальського району Львівської області; б) зведений бюджет Львівської області; в) бюджет міста Львова; г) бюджет Автономної Республіки Крим. 15. Міністерство фінансів України встановлює тимчасове обме¬ження асигнувань загального фонду Державного бюджету Укра¬їни при виявленні, що отриманих коштів недостатньо для здійс¬нення бюджетних асигнувань за результатами... а) місячного звіту; б) квартального звіту; в) піврічного звіту; г) річного звіту. 19. Касове виконання бюджету в Україні сьогодні здійснює... а) НБУ; б) установи банківської системи; в) Державне казначейство України; г) фінансові управління облдержадміністрацій. 23. Призначає і звільняє з посади Голову Рахункової палати... а) Верховна Рада; б) Президент; в) Прем'єр-міністр; г) Міністр фінансів; д) Голова Державної податкової адміністрації. 28. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів з конкретною метою в процесі виконання бюджету, називається.. а) бюджетним запитом; б) бюджетним асигнуванням; в) бюджетним розписом; г) бюджетним зобов’язанням. 32. Доходи, від яких встановлюються відрахування до бюджетів нижчих рівнів, нормативи яких диференціюються а розрізі окре¬мих бюджетів і періодично змінюються, називаються... а) закріпленими; б) регулюючими; в) місцевими; г) загальнодержавними. 36. Доходи бюджету від податку на додану вартість є... а) доходами від операцій з капіталом; б) неподатковими надходженнями; в) податковими надходженнями; г) офіційними трансфертами. 40. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України є... а) податковими надходженнями; б) неподатковими надходженнями; в) доходами від операцій з капіталом; г) офіційними трансфертами. 44. Класифікація витрат державного бюджету за галузями, що забезпечує матеріальне виробництво... а) транспорт; б) освіта; в) наука; г) медицина. 48. Розрахунок зарплати вчителів, кількість розрахованих педагогічних годин та педагогічних ставок відображається у: а) кошторисі; б) лімітній довідні. в) тарифікаційному списку; г) схемі посадових окладів. 52. Обсяг державної дотації бібліотеці визначається: а) згідно з нормативами на розвиток соціально-економічної сфери; б) у розмірі кошторису; в) виходячи з потреб утримання установи; г) у розмірі витрат, що не покриваються власними доходами. 56. Система освіти і принципи державної політики у галузі освіти визначені: а) у Конституції України; б) Законі України "Про освіту"; в) Бюджетному кодексі. 60. На території м. Києва розташовано військовий шпиталь, його фінансування здійснюється з: а) бюджету м. Києва; б) бюджету Міністерства оборони; в) бюджету Міністерства охорони здоров'я. Задача 1. За даними таблиці проаналізуйте структуру і динаміку доходів запропонованого бюджету. Побудуйте діаграми за отриманими результатами Зробіть належні висновки і обгрунтуйте їх. Доходи бюджету 2014 рік 2015 рік Відхилення Темп приросту, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % 1 2 3 4 5 6 7 8 Податкові надходження, в т.ч. 305,2 350,1 - Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості (податок на прибуток підприємств, податок з доходів фізичних осіб) 62,0 84,3 - Внутрішні податки на товари та послуги (ПДВ, акцизи) 49,2 79,1 - Рентна плата, збори на паливно-енергетичні ресурси 27,7 18,4 - Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 4,2 5,2 - інші податки та збори 162,1 163,1 Неподаткові надходження , в т.ч. 34,3 38,7 - доходи від власності та підприємницької діяльності 28,7 28,3 - адміністративні збори та платежі 3,4 4,9 - інші неподаткові надходження 2,2 5,5 Доходи від операцій з капіталом 2,5 5,9 Трансферти 5,0 5,5 Державні цільові фонди 2,3 2,3 Всього: 349,3 402,5 Задача 2. За даними таблиці проаналізуйте структуру і динаміку видатків запропонованого бюджету. Побудуйте діаграми за отриманими результатами Зробіть належні висновки і обгрунтуйте їх. Видатки бюджету 2014 рік 2015 рік Відхилення Темп приросту, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % Абсолютне значення, тис.грн. Відносне значення, % 1 2 3 4 5 6 7 8 Державне управління 19,2 22,3 Освіта, в т.ч. 14,3 14,7 - Дошкільні заклади освіти 7,2 2,4 - Загальноосвітні, спеціалізовані школи, ліцеї, гімназії, колегіуми 7,1 12,3 Охорона здоров»я 18,2 20,0 Соціальний захист та соціальне забезпечення 58,5 59,3 Житлово-комунальне господарство 6,5 5,5 Культура і мистецтво 1,7 2,1 Будівництво 8,1 11,5 Транспорт, дорожнє господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика 6,8 7,7 Інші видатки 3,3 4,3 Всього: 136,6 147,4 Задача 3. Обчислити обсяг житлового фонду, який планується ввести в пла¬новому періоді, на основі таких даних: 1) потреба в житловій площі на кінець планового періоду -78325,5 тис. м2; 2) наявна житлова площа на початок планового періоду -56842,4 тис. м2; 3) втрати загальної площі внаслідок старіння, зносу і реконструкції житлових будівель 9736,8тис. м2 Висновки Список використаних джерел
Ціна(грн.) 60

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет