Готові роботи
Контрольна робота з дисципліни «Економетрика»

Контрольна робота з дисципліни «Економетрика» (ID:231474)

ПредметЕконометрія
Тип роботи розрахункова робота
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 10
Зміст Контрольна робота з дисципліни «Економетрика» Варіант 31. 1.Дані, наведені в таблиці, характеризують витрати на рекламу продукції (млн.грн) – Х, та обсяг її реалізації (млн.грн) – Y . X 7 12 15 17 21 Y 12 17 21 25 33 Потрібно: a) обчислити числові характеристики , , , , rxy; б) визначити коефіцієнти , , оцінити їх статистичну значимість, записати рівняння парної лінійної регресії, оцінити його адекватність, дати економічну інтерпретацію параметрів моделі, визначити якість моделі; в) побудувати кореляційне поле точок, накреслити графік лінії регресії; г) визначити прогнозний обсяг результативної ознаки, якщо факторна складає 12 млн.грн., визначити похибку прогнозу. 2.За даними в розрізі 10 підприємств регіону вивчається залежність продуктивності праці одного працівника (тис.грн.) від введення в дію нових основних фондів ( від вартості фондів на кінець року) та питомої ваги працівників високої кваліфікації в загальній чисельності працюючих ( ) Номер підприємства 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7 7 11 11 12 18 20 18 22 22 5,7 4,5 4,2 5,2 6,8 4,7 7,4 6,4 8,8 7,9 12,0 12,9 16,0 17,0 18,0 23,0 23,0 26,0 26,0 29,0 Потрібно: 1) побудувати лінійну модель множинної регресії; записати стандартизоване рівняння множинної регресії; на основі стандартизованих коефіцієнтів регресії та середніх коефіцієнтів еластичності ранжувати фактори за ступенем їх впливу на результат; 2) визначити коефіцієнти парної та часткової кореляції, проаналізувати їх; 3) визначити коефіцієнт множинної детермінації, зробити висновки; 4) за допомогою -критерію Фішера оцінити статистичну значимість рівняння регресії. та часткової кореляції, проаналізувати їх; 3) визначити коефіцієнт множинної детермінації, зробити висновки; 4) за допомогою -критерію Фішера оцінити статистичну значимість рівняння регресії.
Ціна(грн.) 150

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет