Готові роботи
курсова робота з селекції та насінництва сільськогосподарських культур (жито озиме)

курсова робота з селекції та насінництва сільськогосподарських культур (жито озиме) (ID:260314)

ПредметСільське господарство
Тип роботи курсова
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 27
Зміст Зміст 1. НАУКОВІ ОСНОВИ НАСІННИЦТВА……………………………………….. 1.1. Сортові і посівні якості та врожайні властивості насіння. Вимоги ДСТУ до якості насіння…………………………………………………… 1.2. Система насінництва по культурі…………………………………………. 1.3. Сорти як об’єкти насінництва, характеристика сортів по культурі, що вирощується в господарстві……………………………………………….. 2. ВИРОБНИЦТВО ВИСОКОЯКІСНОГО НАСІННЯ В ГОСПОДАРСТВІ. 2.1. Ґрунтово-кліматичні та погодні умови…………………………………… 2.2. Організаційні засади ведення насінництва в господарстві…................................................................................................ 2.3. Розрахунки потреби насінних фондів і насінницьких площ по сортах…........................................................................................................... 2.4. Технологія вирощування високоякісного насіння……………………… 2.4.1. Розміщення насінних посівів у сівозміні, вибір кращих попередників……………………………………………………………. 2.4.2. Розробка систем удобрення під культуру і сорт………………….. 2.4.3. Строки і способи сівби, глибина заробки насіння…………………. 2.4.4. Норми висіву на насіннєвих посівах……………………………….. 2.4.5. Догляд за насінницькими посівами………………………………… 2.4.6. Здійснення сортового контролю……………………………………. 2.4.7. Строки та способи збирання насінницьких посівів………………. 2.4.8. Доведення насіння до посівних кондицій…………………………. 2.4.9. Підготовка сховищ…………………………………………………… 2.4.10. Документація сортових посівів………………………………. Висновок та пропозиції щодо покращення насінництва в господарстві……………………………………………………………………….. Список використаної літератури…………………………………………..
Ціна(грн.) 300
Зразок роботи:
2.4.4 Норми висіву на насіннєвих посівах Норма висіву насіння – важлива умова одержання біологічного повноцінного з високими врожайними якостями насіння. Оптимальна норма висіву для одержання високого врожаю є кращою для вирощування високоякісного насіння. Розріджені посіви в насінництві не рекомендуються. Вони супроводжуються сильним кущінням, розвитком стебел другого порядку, в яких формується насіння дрібне, недостатньо виповнене й різноякісне. 2.4.5 Догляд за насінницькими посівами. Догляд за посівами посівами повинен бути дуже ретельним, оскільки якість насіння значною мірою залежить від рівномірності розвитку кожної рослини в агрофітоценозі, забур’яненості посівів, ураженням материнських рослин і насіння, яке формується, хворобами, пошкодження їх шкідниками, вилягання та інших небажаних явищ. 2.4.6 Здійснення сортового контролю. Сортовий контроль буває державшій і внутрішньогосподарський. Державний включає польову апробацію та реєстрацію сортових посівів, обстеження ділянок гібридизації, лабораторний контроль, комірну апробацію. Внутрішньогосподарський здійснюється безпосередньо в господарствах на всіх етапах вирощування та заготівлі сортового насіння з метою усунення причин, які можуть погіршити високі господарсько-біологічні якості сортового насіння в період вегетації насінних посівів, під час збирання врожаю, післязбиральної обробки насіння, а також при його транспортуванні, заготівлі та зберіганні.

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет