Готові роботи
CИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ РИЗИКІВ БАНКУ (на прикладі ПАТ Укрсоцбанк)

CИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ РИЗИКІВ БАНКУ (на прикладі ПАТ Укрсоцбанк) (ID:131144)

ПредметБанківська справа
Тип роботи стаття
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 12
Зміст Запропоновано використання системного підходу в управлінні ризиками банку. У статті сформована система управління ризиками банку, яка представляє собою дію суб’єкта (банку) на об’єкт – функціональні процеси в системі. На «вході» надходить внутрішньобанківська інформація, на «виході» отримується результат управління ризиками, метою якого є оптимізація втрат та забезпечення ефективної діяльності банку. Побудовано узагальнюючий інтегральний показник ефективності системи внутрішнього контролю існуючих ризиків банку з використанням таксономічного аналізу. Визначено вплив факторів середовища на рівень управління ризиками банку. Обґрунтовано пріоритетні напрями вдосконалення системи управління ризиками банку.
Ціна(грн.) 120
Зразок роботи:
Було сформовано та розглянуто систему управління ризиками банку, а також виокремлено показники оцінки системи внутрішнього контролю банку. Для оцінки рівня ефективності системи внутрішнього контролю ризиків було обрано ПАТ «Укрсиббанк» як один з провідних та економічно стійких банків в Україні. Протягом 2013 року та першого кварталу 2014 р. ПАТ «Укрсиббанк» мав найбільш ефективну систему внутрішнього контролю ризиків, але починаючи з 2-го кварталу 2014 року ефективність знижується. При збільшенні відсотку великих кредитних ризиків, рівень функціонування системи управління ризиками ПАТ «Укрсиббанк» знижується на 61%. Така тенденція підтверджує необхідність удосконалення системи управління ризиками в банку.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет