Готові роботи
Атестація кадрів як складова системи кар’єрного розвитку персоналу

Атестація кадрів як складова системи кар’єрного розвитку персоналу (ID:220823)

ПредметУправління персоналом
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 19
Зміст Вступ 3 1 Атестація як основний метод оцінювання персоналу 5 2 Значення атестації в розвитку персоналу організації 9 3 Методика проведення атестації персоналу для визначення кар’єрного просування персоналу 12 Висновки 17 Список використаних джерел 19
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
Важливою умовою для успішної діяльності організації є робота її персоналу, оскільки саме від його професійного розвитку, рівня кваліфікації, здібностей та вмінь залежить розвиток та ефективність діяльності установи. Дієвим способом виявлення настільки компетентно та ефективно виконують роботу працівники є атестація персоналу як один із методів його оцінювання. Це пояснюється тим, що атестація персоналу передбачає виявлення і встановлення якісних характеристик персоналу відповідно до посади, яку він займає та сприяє поступовому кар’єрному переміщенні. Тобто атестація являє собою одну із найпоширеніших форм оцінки діяльності персоналу, а саме чи відповідає працівник займаній посаді, тому даний вид оцінки дає змогу визначити: чи є авторитетним керівник або спеціаліст серед персоналу; його вплив на мікроклімат колективу, де він працює; недоліки та переваги характеру. Працівник має можливість користуватися авторитетом серед колег як людина або як спеціаліст, як людина і спеціаліст одночасно. Ефективність атестації персоналу підвищується в разі забезпечення її тісного взаємозв’язку зі стратегією управління організацією та стратегією розвитку персоналу. Процес оцінювання персоналу дозволяє:  визначати компетентність працівників;  планувати їх кар’єру й просування по службі;  здійснити переміщення кадрів з врахуванням рівня компетентності та потенціалу кожного працівника;  отримати психологічний портрет працівника організації;  провести якісний підбір потрібних працівників;  вивчити міжособистісні відносини та мікроклімат у колективі;  визначити зацікавленість та міру задоволення працівників в установі;  знайти засоби збереження необхідних спеціалістів; створити ефективну мотиваційну систему трудової діяльності працівників;  раціоналізувати роботу з персоналом.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет