Готові роботи
Віднесення управлінського рішення до соціального на основі оцінювання його позитивного впливу на соціальну сферу і рівень життя населення

Віднесення управлінського рішення до соціального на основі оцінювання його позитивного впливу на соціальну сферу і рівень життя населення (ID:220826)

ПредметУправління персоналом
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 17
Зміст Вступ 3 1 Соціальна специфіка менеджменту 6 2 Соціальна сутність управлінського рішення 9 3 Розробка та оцінка управлінських рішень 12 Висновки 16 Список використаних джерел 17
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
Вступ Процеси прийняття рішення охоплюють практично всі сфери людської діяльності і є невід'ємною складовою процесів управління. Рішення може прийматися людиною в трьох основних системах: технічної (верстати, обладнання, комп'ютер та ін., Які мають інструкції для користувача), біологічної (флора, фауна планети, біологічні підсистеми), соціальної, яка характеризується перебуванням людини в оточенні взаємопов'язаних елементів. Управлінське рішення - це результат творчого цілеспрямованого аналізу проблемної ситуації, вибору шляхів, методів і засобів її вирішення у відповідності з ціллю системи менеджменту. Управлінське рішення - це початковий і основний момент в організації діяльності кожного керівника. У зв'язку з цим управлінське рішення може розглядатися як основний зміст процесу управління і важливий інструмент системного підходу до управляємого об'єкту. Кожне підприємство є не тільки виробником продукції, але й складовою частиною суспільства. Тому при прийнятті управлінського рішення необхідно враховувати не тільки економічну сторону діяльності, а сукупність соціальних, ідеологічних, моральних та інших відносин. Прийняття рішення є основою управління. Своєчасно прийняте науково-обґрунтоване рішення стимулює виробництво, а слабке, або несвоєчасно прийняте - знижує результативність праці. Відповідальність керівника за прийняття рішень дуже висока, особливо службовців державного рівня. Керівник не має права приймати непродуманих і необгрунтованих рішень. Потреба в прийнятті рішень обумовлюється як зовнішніми, так і внутрішніми обставинами. Імпульсом до прийняття управлінського рішення є необхідність ліквідувати проблем, зменшити її актуальність. Основними причинами виникнення проблем є наступні [21, с.296-312]:  недосконалі принципи діяльності організації;  помилкові критерії оцінки діяльності організації, підрозділу або окремого працівника;  порушення процесу досягнення поставленої цілі з помилкової або ініційованої причини;  непередбачувані обставини (стихійні лиха, техногенні катастрофи, політичні та економічні катаклізми).

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет