Готові роботи
Кадрова політика в умовах системної кризи

Кадрова політика в умовах системної кризи (ID:220829)

ПредметУправління персоналом
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 16
Зміст Вступ 3 1 Сутність та поняття кадрової політики 4 2 Типи кадрової політики в умовах кризового стану економіки 8 3 Відкрита та закрита кадрова політика 12 Висновки 14 Список використаних джерел 16
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
Реалізація цілей і завдань управління персоналом здійснюється через кадрову політику. Кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, створення оптимальних умов праці, її мотивація та стимулювання. Кадрова політика визначає генеральну лінію і принципові настанови в роботі з персоналом на довготривалу перспективу. Розвиток суспільства, організації значною мірою визначається його кадровою політикою. На будь-якому, особливо переломному етапі функціонування суспільства одним із найважливіших факторів його розвитку та прогресивного поступу була і залишається кадрова політика, яка визначає основний зміст і характер усіх видів соціального управління в державі і на підприємстві. Розробка, прийняття і реалізація державної кадрової політики у сучасній Україні обумовлені необхідністю суттєвої активізації та підвищення ефективності здійснення соціально-економічних, політичних і інших реформ Українського суспільства, значного вдосконалення механізму його управління. У нинішній непростий час, в умовах світової фінансової кризи, особливого значення набувають компетенції керівника кадрової служби, зокрема, мотивації персоналу, антикризового управління, а також підвищення ефективності персоналу в умовах скорочення штату.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет