Готові роботи
ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА Варіант 9

ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАТИКА Варіант 9 (ID:110779)

ПредметІнформатика
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 26
Зміст 1 Дані, збережені в в комірках електронної таблиці. Типи вхідних даних (функції, огляд математичних і тригонометричних функцій). 2. Введення в Web – стандарти. Технології , засновані на XML 3. Створення таблиць в СУБД Mikrosoft Access. 4. Нові технології проектування і аналізу систем. Технологія баз знань (БЗ) і експертних систем (ЕС)
Ціна(грн.) 35
Зразок роботи:
Задача 1. Фірма виробляє продукцію вида А, В і С за ціною 100, 60 та 50 грн. відповідно. Норми витрат на матеріали складають 10, 4 та 5 одиниць на 1-й тип матеріалів і 3,2 і 1 одиницю на 2-й тип матеріалівю Запас матеріалів на складі – 700 одиниць1-го типу, і 400 одиниць 2-го типу. Визначити оптимальний випуск продукції, коли доход максимізується. Записати економіко-математичну модель. Описати принцип вирішення задачі у середовищі Excel. Вимоги до виконання задачі. У середовищі MS EXCEL створити таблицю для реалізації задачі оптимізації: створити дві копії таблиці; у другій копії таблиці визначити: адресу цільової комірки; адреси комірок, що мають змінювати значення; адреси комірок, на які накладатимуться обмеження. Записати економіко-математичну модель задачі. Завантажити програму ПОШУК РІШЕННЯ. Занести: адресу цільової комірки та вибрати одне із значень, яке має приймати комірка (мінімальне, максимальне або конкретне); адреси комірок, що мають змінювати значення; обмеження. Запустити програму ПОШУК РІШЕННЯ. Якщо рішення буде знайдене, створити звіт за результатами. За допомогою пункту СЦЕНАРИИ створити старий та новий сценарії (використовувати першу копію таблиці). У старому лишити попередні дані, у новому - виконати зміну даних, що впливають на результат обчислень. Задача 2. Засобами MS Access створити базу даних безалкогольних напоїв, які виробляються на одному підприємстві, а реалізуються в декількох торгівельних закладах. Скласти запит, який за назвою напою визначає, де і в якому обсязі він був реалізований за певний часовий проміжок (напр. місяць). На підставі цього запиту сформувати звіт.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет