Готові роботи
Адміністрування операційних систем Windows 7, 8, 10.

Адміністрування операційних систем Windows 7, 8, 10. (ID:125413)

РозділІнформатика
Тип роботи дипломна
Рік виконання 2016
Кількість сторінок 119
Зміст ВСТУП 1. ОПИСОВА ЧАСТИНА 1.1. Поняття, функції, стратегія та політика адміністрування ОС 1.2. Характеристика операційних систем сімейства Windows NT 2. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 2.1. Архітектура ОС Windows 7, 8, 10 2.2. Установка операційних систем Windows 7, 8, 10 та їх компонентів 2.3. Конфігурація компонентів операційних систем Windows 7, 8, 10 2.4. Діагностика систем Windows 7, 8, 10 та способи усунення несправностей 2.5. Забезпечення безпеки і захисту операційних систем Windows 7, 8, 10 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 3.1. Керування апаратними ресурсами в ОС Windows 7 3.2. Керування програмними ресурсами в ОС Windows7 3.3. Журналювання подій в ОС Windows 7 3.4. Настройка Windows 7 через реєстр і адміністрування реєстру Windows 4. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 4.1. Обчислення затрат на адміністрування ОС Windows (на приклад ос Windows 10) 5. ОХОРОНА ПРАЦІ 5.1. Охорона праці адміністратора ОС Windows ВИСНОВКИ ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ, СИМВОЛІВ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ТЕРМІНІВ СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ ДОДАТКИ
Ціна(грн.) 500
Зразок роботи:
1. ОПИСОВА ЧАСТИНА 1.1. Поняття, функції, стратегія та політика адміністрування ОС Операційні системи (ОС) – це сукупність програмних засобів, які здійснюють управління ресурсами ЕОМ, запуск прикладних програм і їх взаємодію із зовнішніми пристроями та з іншими програмами, а також забезпечують діалог користувача з ЕОМ. Дії, які виконує операційна система, складаються із декількох сотень або тисяч елементарних скоординованих операцій. Важливим завданням є забезпечення її надійного, безпечного, безперебійного функціонування. Цей процес отримав назву „адміністрування операційних систем” [2, с. 76]. Як зазначає А. І. Ватаманюк [7], власне термін „адміністрування” означає управління, керівництво, розпорядження. Зазвичай під ним розуміють адміністрування інформаційних систем (ІС), котрі поділяють на такі групи: адміністрування кабельних систем будівель і камусів; адміністрування операційних систем (ОС) і баз даних (БД); адміністрування комп’ютерної мережі та засобів підключення до операторів зв’язку; адміністрування баз даних. Таким чином, адміністрування операційних систем є частиною більш складного й широкого поняття – адміністрування ІС [7. с. 24]. За визначенням С. Г. Карпенко [23], адміністрування операційних систем – це комплекс дій призначених для підтримки працездатності операційної системи на оптимальному рівні. Під працездатністю розуміють забезпечення надійності (правильної і безперебійної) роботи засобів обчислювальної техніки, які дозволяють користувачам використовувати в повному обсязі інформаційні масиви організації та інші сторонні джерела інформації. Таким чином, ключовим параметром адміністрування є забезпечення надійності ОС. Згідно ДСТУ 2860-94 „Надійність техніки. Терміни та визначення” [15] під надійністю розуміється властивість об’єкта зберігати в часі в установлених межах значення всіх параметрів, що характеризують здатність виконувати необхідні функції в заданих режимах і умовах застосування, технічного обслуговування, ремонту та зберігання [23, с. 90].

Замовлення

Замовлення