Готові роботи
Комп’ютерні презентації у третьому класі

Комп’ютерні презентації у третьому класі (ID:257250)

РозділІнформатика
Тип роботи курсова
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 30
Зміст Комп’ютерні презентації у третьому класі ЗМІСТ ВСТУП 3 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА 5 1.1. Основні психолого-педагогічні вимоги до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи 5 1.2. Обов'язковий мінімум змісту пропедевтичного курсу інформатики 7 1.3. Оцінка існуючої програми вивчення презентацій у 3-му класі 11 РОЗДІЛ 2. МЕТОДИЧНА ЧАСТИНА 14 2.2. Форми організації освітнього процесу 17 2.3. Засоби навчання 18 РОЗДІЛ 3. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 20 3.1. Організація та проведення педагогічного експерименту 20 3.2. Аналіз результатів дослідження 23 ВИСНОВКИ 29 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ 30  
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
ВСТУП Актуальність теми. Суспільство переживає швидкі й фундаментальні зміни в структурі й галузях діяльності. Корінь багатьох змін криється в нових способах створення, зберігання, передавання й використання інформації. Ми перебуваємо в стані переходу від індустріального суспільства до інформаційного. Це означає, зокрема, що все більше число людей все частіше зіштовхується з необхідністю обробки постійно зростаючого обсягу інформації. Комп'ютерні й комунікаційні технології являють собою цілком очевидні прояви інформаційної революції. Тому стає зрозумілим той пильний інтерес, що проявляють до комп'ютерної грамотності педагоги, що займаються пошуками шляхів адаптації школи до сучасного світу. Усе більше батьків, учителів й учнів приходять до переконання, що в результаті отриманих знань про комп'ютери й набутих навичок роботи на них діти будуть краще підготовлені до життя й матеріального благополуччя в мінливому світі. Частина людей переконані в тому, що комп'ютер надає нові можливості для творчого розвитку дітей і вчителів, дозволяє звільнитися від нудного традиційного навчання й розробити нові ідеї й засоби вираження, дає можливість вирішувати більш цікаві й складні проблеми. Центральним аргументом на користь не просто предметного використання інформаційних технологій, а введення курсу комп'ютерної грамотності для молодших школярів є принцип рівноправного доступу до освіти. Якщо суспільством ставиться завдання навчити дітей використовувати можливості обчислювальної техніки, вивчення комп'ютерів не може бути долею тільки старшокласників. У своєму досліджені ми розглядаємо питання організації процесу вивчення молодшими школярами редактора презентацій. Над цим питанням працюють сучасні учителі-методисти, розробники програми до курсу «Сходинки до інформатики» - Г.В. Ломаковська, Г.О. Проценко, Й.Я. Ривкінд, Ф.М. Рівкінд [4]. Метою даної курсової роботи є дослідження вивчення теми «презентації» під час вивчення предмету інформатика в третьому класі початкової школи. Предметом дослідження курсової роботи є уроки інформатики в початковій школі. Об’єктом дослідження є вивчення мультимедійних презентацій на уроках інформатики в 3-му класі. Відповідно до теми дослідження було сформульовано наступні завдання: - розглянути основні психолого-педагогічні вимоги до використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи - дослідити обов'язковий мінімум змісту пропедевтичного курсу інформатики - оцінити існуючі програми вивчення презентацій у 3-му класі - охарактеризувати форми організації освітнього процесу - здійснити проведення педагогічного експерименту 20 - зробити аналіз результатів дослідження 23 Гіпотеза дослідження. Гіпотезою дослідження виступає твердження, що використання електронного контролюючого посібника та системи тестів підвищить якість засвоєння учнями теми «презентації».

Замовлення

Замовлення