Готові роботи
Тема роботи: «Спроектувати пристрій сполучення датчика температуриТСП 100П з аналого-цифровим перетворювачем»

Тема роботи: «Спроектувати пристрій сполучення датчика температуриТСП 100П з аналого-цифровим перетворювачем» (ID:146188)

РозділЕлектронне урядування
Тип роботи курсова
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 27
Зміст ЗМІСТ Вступ 1 Огляд існуючихрішень та постановка задачі. 1.1 Огляд методів виміру технологічного параметру. 1.2 Огляд існуючих датчиків. 1.3. Постановка задачі 2 Розрахункова частина. 2.1. Синтез функціональної схеми 2.2 Розрахунок інструментального підсилювача та вибір комплектуючих елементів. 2.3 Розрахунок фільтру та вибір комплектуючих елементів. 2.4. Розрахунок аналого-цифрового перетворювача та вибір комплектуючих елементів. 2.5. Розрахунок джерела живлення та вибір комплектуючих елементів. 3. Висновки. Додаток А. Перелік елементів.
Ціна(грн.) 500
Зразок роботи:
РЕФЕРАТ Пояснювальна записка курсової роботи містить 27 с., 3рис., 1 додаток, 9 джерел. Об’єкт розробки – Система збору даних про температуру даного об’єкту . Мета розробки – створення автоматизованої системи збору даних про температуруданого об’єкту. Текст Реферату Задача вимірювання температури є однією з важливих задач при розробці систем автоматики та управління. Температура вимірюється за допомогою первинних перетворювачів у якості котрих використовуються термопари, термоопір та пірометри. Термоопір як елемент системи вимірювання температури має цілу низку переваг при вимірюванні температури у діапазоні до 1500 0С. Зміна температури призводить до зміни опору термоопору, тому для забезпечення вихідного сигналу у вигляді напруги потрібен перетворювач опору у напругу. Для подальшого сполучення перетворювача з ЕОМ потрібка фільтрація вихідного сигналу, нормування вихідного сигналу та аналого-цифровий перетворювач. У своїй курсовій роботі мені потрібно використовувати термоопір платиновий марки ТСП 100П. Платинові терморезистори призначенні для вимірювання температури в діапазоні від –260 до 1100 0С. ТЕМПЕРАТУРА, ПЕРВИННИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ,ТЕРМООПІР, АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ ПЕРЕТВОРЮВАЧ, ФІЛЬТР, ПІДСИЛЮВАЧ

Замовлення

Замовлення