Готові роботи
КНАУ, Безпека життєдіяльності (БЖД), №1063

КНАУ, Безпека життєдіяльності (БЖД), №1063 (ID:13662)

ПредметБЖД
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2005
Кількість сторінок 20
Зміст 1. Електротехнічні засоби, які застосовуються при роботі на електроустановках. Заходи безпеки при роботі на електроустановках з повним або частковим зняттям напруги 2. Захист від дії шкідливих речовин, які застосовуються у ЦА Вимоги пожежної безпеки при експлуатації електроустановок, електроосвітлення, вентиляції та опалення 3. Задача №1 Розрахувати систему штучного контурного заземлення лабораторій АТБ і намалювати план її розміщення Описати принцип роботи захисного заземлення. Вказати, в яких мережах встановлюється пропонуємо Вам норма супротивлення контура заземлення. Вихідні дані у таблиці Таблица Дані для розрахунку Питомий опір грунту, Коефіцієнт збільшення питомого опору грунту (коефіцієнт сезонності), Заземлювачі – стальні труби: – довжина, м – діаметр, d, м – глибина закладення, h, м Полосова сталь, ширина, b, м Коефіцієнти використання: – одиночного заземлювача, – полоси, Норми опору контуру заземлення, г, Ом 4. Задача №2 Визначити плотність потока енергії СВЧ, який створюється РЛС, на рівні робочого місця, яке знаходиться на відстані r от РЛС и на висоті h відносно земли. Радіолокаційна станція має наступні характеристики вивчення: імпульсна потужність Ри, довжина імпульса и, частота повторення імпульсів F, длина волны λ (или частота излучения f). Максимальний розмір антени по вертикалі 2R. Коефіцієнт усилення антенны G. Антенна система піднята над рівнем земли на висоту НА. Наклон антени (угол місця) відносно землі складає Один з можливих схем взаємного росташування антени РЛС і робочого місця (точка А) приведена на рисунку На підставі отриманого розрахунку необхідно обгрунтувати та зробити наступні висновки: 1)який час може знаходитись обслуговуючий персонал у робочій зоні при плотностях потоків потужності СВЧ, що задані вихідними даними? 2) Які засоби індивідуального захисту (якщо це необхідно) потрібно передбачити, щоб запобігти отримання граничних доз опромінення? Рис. 1.1 Схема розташування антени і робочого місця Усі необхідні вихідні дані для розрахунку заданий слід визначити з табл.2. В ній m і n – відповідно значення першої та другої цифри номера варіанта. Значенням n необхідно користуватись при доборі всіх параметрів РЛС за виключенням висоти точки опромінення h, де використовується значення m Таблица Параметри РЛС Значення Імпульсна потужність, Несуча частота, f, мГц Довжина волни, — Тривалість імпульсу, Частота повторення, F, Гц Вертикальний розмір антени, R, м Коефіцієнт посилення антени, G Відстань від РЛС до роб. зони в, м Кут нахилу осі антени, – Висота антени РЛС, Н, м Висота точки випромінювання у робочій зоні, Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет