Готові роботи
КНУТД, Варіант №10, Безпека життєдіяльності (БЖД), №1069

КНУТД, Варіант №10, Безпека життєдіяльності (БЖД), №1069 (ID:13668)

ПредметБЖД
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2006
Кількість сторінок 27
Зміст 1. Теоретичні основи безпеки життєдіяльності Поняття – безпека, ризик, прийнятий ризик, небезпека. Аксіома про потенціальну небезпеку 2. Глобальні екологічні проблеми – походження, сутність, шляхи розв’язання 3. Аналіз небезпек та оцінка ризику на стадіях проектування і експлуатації систем «виробниче середовище – людина – довкілля» 4. Засоби та засоби, спрямовані на запобігання виникнення конфліктних ситуацій 5. Принципи, методи та засоби забезпечення безпеки життєдіяльності 6. По даним реферату провести декомпозицію надзвичайної ситуації, виявити складові небезпек, скласти за класифікаційними ознаками карту небезпек та провести їх ранжування, побудувати дерево відмов, причин, подій 7. Визначити ризик прояву суїциду в Україні, коли відомо, що у 2002 році загальний показник самогубств склав 12526 осіб. Дайте характеристику різних причин, спонукаючих суїцид, і рекомендації щодо зменшення його прояву Завдання Визначити економічні збитки внаслідок наднормативних викидів забруднених речовин в атмосферне повітря за слідуючими даними: підприємство знаходиться у місті Львів, забруднююча речовина Аміак, дата факту перевірки 11.11.2003р., усунення 04.12.2003 р., термін роботи джерела цілодобово, об'ємна витрата забруднюючої речовини Vі = 330, середня концентрація забруднюючої речовини Сі = 0,145, потужність дозволеного викиду забруднюючої речовини, яка встановлена дозволом на викид Міj = 11,4 г/с, середньорічна фонова концентрація забруднюючої речовини Сф = 0, Література
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет