Готові роботи

Бригада мулярів в квартирі (об'ємом V = 75 м3) провадить ремонт, зокрема фарбувальні роботи фарбою НЦ-1125 (ID:81441)

РозділБЖД
Тип роботи контрольна
Рік виконання 2011
Кількість сторінок 15
Зміст 1.Слуховий аналізатор людини 2.Вступ людства в епоху ядерної біди Задача № 1 Бригада мулярів в квартирі (об'ємом V = 75 м3) провадить ремонт, зокрема фарбувальні роботи фарбою НЦ-1125. У зв'язку з тим, що на відстані X = 28 м від будинку розташована будівля дитячого садка, в якому нерідко відкриті вікна чи кватирки, в квартирі, що ремонтується, вікна відкривати не стали. Визначити в момент, коли пофарбувались всі поверхні, що підлягали фарбуванню загальною площею Sф = 16 м2 (момент максимальних випаровувань) концентрацію в квартирі і-тої шкідливої речовини (ШР) – Етилцеллозольв, що входить до складу фарби та вияснити, чи не шкідливо мулярам та мешканцям знаходитись в квартирі в цей час без індивідуальних засобів захисту органів дихання, а також, чи допустима концентрація ШР, що викидається в атмосферу через вентиляційну шахту будинку висотою Н = 18 м та з площею устя SУ = 0,25 м2, біля вікон дитсадка. Відомо, що в зазначений період через вентиляційну шахту з квартири витягується 35 % максимальних випаровувань (σш = 0,35) а ще 10 % через щілини в дверній коробці надходять до сходинкової клітки. Газоповітряна суміш виходить з устя шахти зі швидкістю ωо = 6 м/с. Необхідно знати, що максимальне надходження в повітря квартири розчинників із фарби відбувається в процесі фарбування та в перші хвилини після його закінчення, коли випаровується біля 25% від їх загальної кількості (σв = 0,25), а витрати фарби становлять: QS = 0,11 кг/м2 , Qt = 19*10-3 кг/с. Задача № 2 В приміщенні знаходяться 3 персональні комп'ютери (ПК) у яких вентилятори створюють рівні шуму β1 = 57 дБ та 2 ПК, вентилятори котрих шумлять з рівнем β2 = 59 дБ. Крім того в приміщенні знаходяться 3 принтери, що утворюють шум з рівнем β3 = 63 дБ та 1 – з рівнем β4 = 68 дБ. Визначити загальний рівень шуму βо в приміщенні від усіх джерел шуму та порівняти його з нормованим βн для даного приміщення. Розрахувати рівень шуму L біля відкритих вікон житлової будівлі дитячого будинку, розташованого на відстані r = 25 м від даного приміщення, для випадків коли вікна в останнього закриті (Lв.з.) та коли вони відкриті (Lв.в.). Переважаюча частота загального шуму становить f = 250 Гц, а фактор його направленості G = 20. Порівняти розраховані в обох випадках рівні шуму біля вікон дитбудинку з максимально допустимими рівнями (LАдоп) для житлової забудови в денний час.
Ціна(грн.) 50

Замовлення

Замовлення