Готові роботи
Нові екологічно безпечні види транспорту

Нові екологічно безпечні види транспорту (ID:202650)

ПредметІнше
Тип роботи реферат
Рік виконання 2017
Кількість сторінок 20
Зміст Зміст Вступ 1. Сутність поняття екологічно чистого транспорту та його значення 2. Основні види екологічно безпечного транспорту 3. Нові екологічно безпечні транспортні технології Висновок Список використаної літератури
Ціна(грн.) 100
Зразок роботи:
Список використаної літератури 1. Бригадир І.В. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки транспорту: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.06 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2008.-20 с. 2. Гутаревич Ю.Ф., Зеркалов Д.В., Говорун А. Г., Корпач А. О. Екологія автомобільного транспорту: Навч. посіб. / Національна транспортна академія. - К. : Основа, 2002. - 312с. 3. Екологія та автомобільний транспорт: Навчальний посібник. 2-ге вид., перероблене та доповнене / Ю.Ф. Гутаревич, Д.В. Зеркалов, А.Г. Говорун, О.А. Корпач, Л.П. Мержиєвська – К.: Арістей, 2008. – 296 с. 4. Кужель В.П. Наслідки шкідливого впливу автомобільного транспорту на навколишнє середовище / В.П. Кужель, О.Ф. Ковальов // Матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології та перспективи розвитку автомобільного транспорту», 19–21 жовтня, 2015 р. -с. 130 -132. 5. Криворучко О. М. Менеджмент якості на підприємствах автомобільного транспорту: автореф. дис. д-ра екон. наук: 08.00.04 / Українська держ. академія залізничного транспорту. - Х., 2007. - 36с. 6. Устименко В. С. Поліпшення екологічних показників автомобілів та розширення паливної бази автомобільного транспорту шляхом застосування біоетанолу: дис. канд. техн. наук: 05.22.20 / Державне підприємство "Державний автотранспортний науково- дослідний і проектний ін-т". - К., 2006. -178с. 7. Ямамото Акихиро. Экологические мероприятия и переработка отходов на транспорте // Yuso tenbo = Quart. J. Distrib. and Transp. - 2005. - № 244. - C.21-28. 8. Douaud A., Girard C. Which are the engine and fuel technologies for the sustainable development of road transport? // WEC Journal. - 2007. -July. - P. 10-21. Звертайтесь. ел.пошта irenka@i.ua Fb https://www.facebook.com/profile.php?id=100017248744751

Замовлення

Замовлення

Хочу такой виджет