Готові роботи
Особливості організації професійного навчання персоналу

Особливості організації професійного навчання персоналу (ID:239898)

ПредметІнше
Тип роботи курсова
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 36
Зміст ВСТУП РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ 1.1. Поняття професійного навчання персоналу та його етапи 1.2. Значення, мета і види професійного навчання персоналу РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПРАТ «ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС» 2.1. Загальна характеристика діяльності ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» 2.2. Аналіз ефективності діяльності персоналу на ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» та необхідності його професійного навчання 2.3. Методи організації професійного навчання персоналу на ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» РОЗДІЛ 3. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОГО НАВЧАННЯ ПЕРСОНАЛУ НА ПРАТ «ВІННИЦЯАГРОТРАНССЕРВІС» 3.1. Проблеми організації професійного навчання персоналу на ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» 3.2. Пропозиції щодо подолання визначених проблем та удосконалення наявної системи професійного навчання персоналу на ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» ВИСНОВОК СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ Звертайтесь. ел.пошта irenka@i.ua Fb https://www.facebook.com/profile.php?id=100017248744751
Ціна(грн.) 180
Зразок роботи:
Метою написання даної курсової роботи є вивчення та аналіз особливостей професійного навчання персоналу, яке використовується ПрАТ «Вінницяагротранссервіс», а також визначення шляхів підвищення ефективності навчання. Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання: - дослідити теоретико-понятійний апарат особливостей організації професійного навчання працівників; - проаналізувати особливості організації професійного навчання у ПрАТ «Вінницяагротранссервіс»; - розробити шляхи вдосконалення організації професійного навчання у ПрАТ «Вінницяагротранссервіс». Предметом дослідження є особливості організації професійного навчання персоналу досліджуваного підприємства і розробка рекомендацій щодо його удосконалення. Об'єктом дослідження даної роботи є персонал ПрАТ «Вінницяагротранссервіс». Методологічну основу дослідження становлять такі методи: наукового узагальнення і систематизації, критичного аналізу, вивчення та конструктивний аналіз наукової літератури з проблеми курсової роботи. Методичну базу дослідження складають методи збору, систематизації та аналізу даних. При написанні курсової роботи були використані законодавчі і нормативні акти, навчальні посібники вітчизняних та зарубіжних авторів, матеріали періодичних видань, присвячені дослідженню даної теми, дані статистичної звітності ПрАТ «Вінницяагротранссервіс» за 2015-2017 роки. Наукова новизна роботи полягає у тому, що було виявлено основні проблеми та сучасні тенденції організації системи навчання персоналу, розглянуто наукові підходи до вдосконалення методів та форм навчання працівників. Практичне значення роботи полягає у розробці шляхів підвищення ефективності професійного навчання персоналу установи та практичних рекомендацій щодо впровадження нових форм навчання співробітників з урахуванням їх інтересів професійного розвитку. Курсова робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновку, списку літератури, додатків. Курсова робота виконана в обсязі 29 сторінок, з них - 25 сторінок основного тексту. Сюди входять 4 таблиці, 9 рисунків, 2 додатки. При написанні курсової роботи було використано 22 основних джерела, переважно наукового, науково-методичного, періодичного характеру.

Замовлення

Замовлення

Мы №1 в Реф-рейтинге
Добавить отзыв
Хочу такой виджет