Готові роботи
Проблема нерівномірності доходів в умовах глобалізацї

Проблема нерівномірності доходів в умовах глобалізацї (ID:240040)

РозділІнше
Тип роботи реферат
Рік виконання 2018
Кількість сторінок 14
Зміст Вступ 3 1. Поняття терміну «доходи» та джерела їх формування 4 2. Рівень розподілу доходів населення України 7 3. Нерівномірність доходів в Україні в умовах глобалізації 10 Висновок 13 Список використаної літератури
Ціна(грн.) 60
Зразок роботи:
Доходи окремого домогосподарства, як правило, підрозділяють на чотири групи: 1) дохід, що отримується у вигляді оплати за працю, що приймає форму заробітної плати; 2) дохід, що отримується за рахунок використання інших чинників виробництва: дохід від володіння капіталом - відсоток, дохід від володіння землею - рента, підприємницький дохід; 3) трансфертні платежі: пенсія за віком, стипендія, додаткові посібники (понад заробітну плату), допомога по безробіттю, допомога на дітей і т.д.; 4) доходи, одержувані від зайнятості в неформальному секторі економіки. Доходи населення можуть існувати в двох формах - грошовій і натуральній. У натуральній формі можуть проводитися деякі виплати із соціальних фондів, сюди відносяться також продукти, вироблені в особистих підсобних господарствах, і послуги, що надаються членами родини в домашньому господарстві. Грошові доходи населення включають усі надходження грошей у вигляді оплати праці працюючих осіб, доходів від підприємницької діяльності, пенсій, стипендій, різних допомог, доходів від власності у вигляді відсотків, дивідендів, ренти від продажу продукції сільського господарства, а також страхові відшкодування, позички, доходи від продажу іноземної валюти та інші[7, c.47]. Співвідношення між грошовими і натуральними доходами періодично змінюється, але все-таки, більш поширеною формою доходів є грошова форма.

Замовлення

Замовлення