Готові роботи
РОЗВИТОК ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ

РОЗВИТОК ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ У СВІТІ (ID:296744)

РозділІнше
Тип роботи реферат
Рік виконання 2015
Кількість сторінок 13
Зміст ПЛАН Вступ 1. Поняття геотермальної енергетики 2. Історія розвитку геотермальної енергетики в світі 3. Використання геотермальної енергії в Україні Висновки Список використаної літератури
Ціна(грн.) 80
Зразок роботи:
1. ПОНЯТТЯ ГЕОТЕРМАЛЬНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ Вираз «геотермальна енергетика» буквально означає, що це енергія тепла Землі («гео» – земля, «термальна» – теплова). Основним джерелом цієї енергії слугує постійний потік теплоти з розжарених надр, направлений до поверхні Землі. Земна кора отримує теплоту в результаті тертя ядра, радіоактивного розпаду елементів (подібно торію і урану), хімічних реакцій. Постійні часу цих процесів настільки великі відносно часу існування Землі, що неможливо оцінити, збільшується чи зменшується її температура. Запаси геотермальної енергії величезні. Геотермальна енергія в ряді країн (Угорщина, Ісландія, Італія, Мексика, Нова Зеландія, Росія, США, Японія) широко використовується для теплопостачання, вироблення електроенергії. Так, в Ісландії за рахунок геотермальної енергії забезпечується 26,5% вироблення електроенергії. У 2004 р. в світі сумарна потужність геотермальних електростанцій склала біля 9 млн. кВт, а геотермальних систем теплопостачання – біля 20 млн. кВт (теплових). За прогнозами потужність ГеоТЕС може становити біля 20 млн. кВт, а вироблення електроенергії – 120 млрд. кВт•год. Розрізняють п’ять основних типів геотермальної енергії: • нормальне поверхневе тепло Землі на глибині від декількох десятків до сотень метрів; • гідротермальні системи, тобто резервуари гарячої або теплої води, в більшості випадків самовиливної; • парогідротермальні системи – родовища пари і самовиливної пароводяної суміші; • петрогеотермальні зони або теплота сухих гірничих порід; • магма (нагріті до 1300°С розплавлені гірничі породи). Основним джерелом геотермальної енергії є постійний потік тепла від розжарених надр, спрямований до поверхні землі. Цього тепла достатньо, щоб розплавити гірські породи під земною корою, перетворюючи їх на магму. Більша частина магми залишається під землею і, подібно до печі, нагріває оточуючу природу. Якщо підземні води стикаються з цим теплом, вони теж сильно нагріваються – інколи до температури 371°С. У деяких місцях, особливо по краях тектонічних плит материків, а також у так званих “гарячих точках” тепло підходить так близько до поверхні, що його можна добувати за допомогою геотермальних бурових скважин. Використання цієї енергії навіть у невеликих об’ємах може значно змінити і покращити енергетичний баланс країни. Виконані розрахунки показують, що всередині Землі вміщується тепла набагато більше ніж можна було б добути її у ядерних реакторах при розщепленні всіх земних запасів урану і торію. Якщо людство буде використовувати тільки геотермальну енергію, пройде 41 млн. років перш ніж температура надр Землі знизиться тільки на півградуса.

Замовлення

Замовлення